Palautekysely: Digimyrskyn verkkopalvelumalli

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

1. Organisaatio *

2. Sukupuoli *

3. Ikä *

DIGIMYRSKYN VERKKOPALVELUMALLI

4. Onko malli mielestäsi selkeä? Jos ei, kuvaile mitä kohtaa et ymmärtänyt ja miksi?

5. Kenelle mallin mukainen verkkopalvelu olisi mielestäsi tarpeellinen ja hyödyllinen?

6. Miten hyödyntäisit itse tällaista verkkopalvelua?

7. Mikä mallissa on mielestäsi parasta?

8. Lisäisitkö malliin jotain? Kerro tarkemmin mitä.

9. Onko malli mielestäsi realistinen ja toteutuskelpoinen? Jos ei ole, kuvaile miltä osin epäilet sen toimivuutta.

10. Haluaisimme tukea verkkopalvelulla myös kansainvälistä toimintaa ja näkyvyyttä. Miten kehittäisit mallia näiltä osin?