Asuntolapaikkahakemus, Järvenpää, Sibeliuksenväylä
Tällä lomakkeella voit hakea asuntolapaikkaa Keudan Sibeliuksenväylän opiskelija-asuntolasta. Tutustu alla oleviin asuntolan sääntöihin ja ohjeisiin ennen hakemista.

1. Olen tutustunut opiskelija-asuntolan sääntöihin ja ohjeisiin (alla). *

OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA OHJEET / SIBELIUKSENVÄYLÄ

Keuda Sibeliuksenväylän asuntolassa asuvia koskevat Keudan järjestyssäännöt, asuntolan järjestyssäännöt sekä Keudan hyvinvointisuunnitelman sisältämät ohjeistukset. Ammatillisen koulutuksen toimintaa säätelevät lisäksi erilaiset lait. 
 
Keudalla koulutuksen järjestäjänä on velvollisuus taata opiskelun turvallisuus. Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata opiskelurauha ja viihtyvyys opiskelija-asuntolassa. Sääntöjen rikkomiseen puuttuminen on opettajien ja muuhun henkilökuntaan kuuluvien velvollisuus. Asuntolassa asuvien opiskelijoiden velvollisuus on myös ilmoittaa rikkeistä ja vahingoista. Säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia opiskelijoita että heidän luonaan vierailevia henkilöitä.
 
Asuntolassa vietettyä aikaa eivät koske oppilaitoksen vastuuvakuutukset. Asumisoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolassa on kolmen kuukauden koeaika.
 
·         Opiskelija-asuntolassa asumisen tavoitteena on tukea opiskelua sekä edesauttaa opiskelijoiden itsenäistymistä ja vastuullista käyttäytymistä.
 
·         Asuntolaan haetaan erillisellä hakemuksella.  Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajien yhteystiedot hakemukseen ja huoltajien kanssa keskustellaan asuntolapaikan myöntämisestä.
 
·         Opiskelijat ja heidän huoltajansa vahvistavat allekirjoituksellaan sitoutuvansa noudattamaan Keudan järjestyssääntöjä, asuntolan järjestyssääntöjä sekä Keudan hyvinvointisuunnitelmaa ja päihdeohjeistusta.
 
·         Asuntolassa ei ole ilta- eikä yövalvontaa. Alaikäiset asuvat asuntolassa huoltajiensa vastuulla, ja huoltajat täyttävät kirjallisen asumislupa-vastuusitoumuksen.
 
·         Asuntolassa asuvien opiskelijoiden huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä hyvän asumisen ja opiskelun takaamiseksi.
 
·         Asuntolaohjaaja työskentelee asuntolassa arki-iltoina. Hänen tehtäviinsä kuuluu vapaa-ajanohjaus sekä muu ohjaus ja valvonta. Hän huolehtii asumiseen liittyvistä käytännön asioista, siisteyden ja järjestyksen valvonnasta, opiskelijoiden hyvinvoinnista ja harrastusmahdollisuuksista tiedottamisesta.
 
·          Asuntolaohjaaja toimii yhteistyössä huoltajien, kuraattorin, opettajien ja muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

  
Asuminen
 
·         Asuminen asuntolassa on ilmaista. Opiskelija maksaa hänelle luovutetuista avaimista 50 euroa. Asuntolapaikan luovutuksen yhteydessä opiskelijan palauttaessa avaimet ja tehtyään loppusiivouksen opiskelijalle maksetaan panttiraha takaisin. Pantti sisältää loppusiivoustakuumaksun. Jos opiskelija kadottaa avaimen, häneltä peritään avaimen teettämisestä koituvat kustannukset.
                            
·         Asuntolapaikka on annettu opiskelijoiden käyttöön vain koulupäiviksi.  Oppituntien aikana oleskelu asuntolassa ja vieraiden vieminen asuntolaan ei ole sallittu. Lukujärjestyksessä olevista opetuksettomista päivistä sovitaan erikseen asuntolaohjaajan kanssa. Asuntolasta lähdetään kotiin perjantaina mahdollisimman pian koulupäivän päätyttyä, viimeistään
klo 18:aan mennessä.
 
·         Asuntolaan voidaan tulla sunnuntaina vain erityissyistä ja lupa anotaan (sitoumuksissa, huoltaja anoo). Opiskelutilaisuuksien vuoksi asuntolaan jääminen viikonloppuna anotaan erillisellä lomakkeella ja asiasta keskustellaan aluksi asuntolanohjaajan kanssa. Anomuksessa on oltava huoltajan allekirjoitus (alle18-vuotiaiden osalta). Anomuksen liitteeksi lisätään kopio työvuorolistasta. Anomuksen on oltava asuntolaohjaajalla viimeistään edellisenä keskiviikkona ja toimialapäällikkö tarkistaa hakemukset. Muissa tapauksissa oleskelu asuntolassa on sääntöjen rikkomista, mikä johtaa seuraamuksiin.
 
·         Loma-aikoina asuntola on suljettuna ja opiskelijat poistuvat koteihinsa. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat tavallisesti asuvat omilla paikkakunnillaan. Erityistapauksissa opiskelija voi anoa asuntolapaikkaa myös työssäoppimisjakson ajaksi (lomake).
 
·         Opiskelijat sairastavat kotona. Äkillisesti sairastuttuaan opiskelija ottaa yhteyden terveydenhoitajaan tai terveyskeskukseen, jotta voidaan sopia, milloin opiskelija lähtee kotiin sairastamaan/toipumaan. Jos asuntolassa asuva opiskelija on poissa koulusta, hän on velvollinen ilmoittamaan asiasta opettajan lisäksi asuntolaohjaajalle.
 
Siisteys
 
·         Asuntolapaikan säilyttämisen edellytyksenä on, että opiskelija huolehtii sekä oman huoneensa siisteydestä ja puhtaudesta, että yhteisten tilojen siivoamisesta sekä roskien ja tiskien hoitamisesta solussa yhteisesti sovituilla tavoilla. Solun siisteys on kaikkien siellä asuvien vastuulla ja siisteystaso ylläpidetään koko viikon ajan.
 
·         Lemmikkieläinten pitäminen asuntolassa on kielletty.
 
·          Ennen työssäoppimisjaksolle lähtöä jokainen tarkistaa oman huoneensa siisteyden, ottaa sähkölaitteiden pistokkeet pois seinästä, tyhjentää omat ruokatarvikkeensa jääkaapista, vie roskat ja tiskaa omat tiskinsä. Työssäoppimisjakson ajaksi asuntolan avaimet palautetaan asuntolaohjaajalle.
 
·         Asuntolassa asuvat opiskelijat huolehtivat, että valot ovat sammutettuina ja ikkunat suljettuina asuntolasta silloin, kun siellä ei oleskella.
 
·         Oppilaitoksessamme jätteet lajitellaan. Roskakatoksessa on kaksi erillistä astiaa: toinen sekajätteille, toinen biojätteille. Biojäte kerätään ja laitetaan biojätteisiin. Roskapussit on tärkeä viedä pois säännöllisesti.
 
·         Opiskelijoiden velvollisuutena on korvata asuntolassa huoneeseensa tai kalustukselle aiheuttamansa vahingot. Aiheutetusta vahingosta on ilmoitettava välittömästi asuntolaohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle. Myös muista asuntolassa ilmenneistä vioista ja/tai korjaustarpeesta on tehtävä ilmoitus pikaisesti. Rikkoontuneita sähköisiä välineitä ei saa käyttää.
 
·         Kynttilöiden poltto asuntolassa on kielletty. Palovaroittimien paristojen loppumisesta on ilmoitettava kiinteistönhoitajalle pikimmiten, muuten varoittimiin koskeminen on kielletty. Kiinteistönhoitajan tavoitat virka-aikaan puhelimitse Sami Mannonen, puh. 050 525 0120 ja Jyrki Lehikoinen puh. 0500 427 767. Kiinteistöpäivystyksen (klo 16 jälkeen) puhelinnumero on 050 3676383. Kiinteistöpäivystys hoitaa ilta- ja yöaikaan vain kiireelliset asiat.
 
·         Kesäloman ajaksi opiskelijat tyhjentävät ja siivoavat huoneensa. Solun asukkaat siivoavat yhdessä myös yhteiset tilat.
 
Vierailut
 
·         Opiskelijat voivat kutsua ystäviään vierailulle asuntolaan. Vierailupäiviä ovat maanantai ja keskiviikko. Muina aikoina asuntola rauhoitetaan opiskelulle ja levolle. Vieraiden on otettava huomioon asuntolassa asuvat muut opiskelijat eikä vierailuista saa syntyä häiriötä. Vieraiden on poistuttava asuntolasta viimeistään klo 21.30.
 
Muu ohjeistus
 
·         Yövieraiden pitäminen asuntolassa on kielletty.
 
·         Asuntolassa on hiljaisuus ja yörauha kello 22.00 - 06.00. Asuntolaan tullaan klo 21.30 mennessä ja klo 22 jälkeen suihkun käyttöä, ruuan valmistusta ja muuta häiritsevää toimintaa on vältettävä. Tästä säännöstä voi poiketa ainoastaan työssäoppimisjaksolla työvuorojen vuoksi (työvuorolista esitettävä).

 
 
·         Mopot ja autot saa pysäköidä ainoastaan asuntolan pohjoispäässä olevalle P-paikalle. Asuntolan edessä pysäköinti sekä mopojen ja moottoripyörien säilyttäminen on kielletty turvallisuussyistä. Sääntö koskee myös vierailijoita. Oppilaitoksen alueella on noudatettava nopeusrajoituksia ja erityistä varovaisuutta.
 
 
Savuton ja päihteetön Keudan asuntola
 
·         Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien (sähkötupakka) ja tupakan vastikkeiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty asuntolassa ja sitä ympäröivällä oppilaitoksen alueella.
 
·         Päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen tai niiden hallussapito asuntolassa tai asuntolan ja oppilaitoksen alueella on kielletty. Päihtymykseen tarkoitettuja välineitä, pakkauksia tai muita tarvikkeita ei saa säilyttää oppilaitoksen alueella. Nämä säännöt koskevat myös asuntolassa vierailevia henkilöitä.
 
·         Opiskelijat sitoutuvat päihteettömyyteen asuntolassa. Tarvittaessa tilannetta selvitellään alkometrillä ja huumausaineseuloin. Asiasta ilmoitetaan aina huoltajille. Keudan Päihteettömyyssuunnitelman mukaisesti alaikäisen opiskelijan ollessa asuntolassa päihtyneenä tehdään lastensuojeluilmoitus. (Lastensuojelulaki 2007/417)
 
·         Alkoholin ja muiden päihteiden hallussapito on hallussapitorikkomus, jonka vuoksi otetaan yhteys poliisiin ja siitä tulee nuorelle seuraamuksia.
 
·         Jos opiskelija syyllistyy sääntöjen rikkomiseen käyttämällä päihteitä, evätään häneltä asuntolapaikka määräajaksi.
 
Asumisoikeuden evääminen määräajaksi ei edellytä edeltäviä huomautus- tai varoitusmenettelyä. Vakavammissa tapauksissa toimitaan kurinpitomenettelyn mukaisesti (Laki ammatillisesta koulutuksesta 35a§ (12.8.2011/951).
 
·         Asuntolatoiminnasta vastaavat toimialapäällikkö Eira Bani,
puh. 050 434 4128 ja asuntolaohjaaja Eija Piironen, puh. 050 415 0886. Asuntolaohjaajan velvollisuus on puuttua näkemiinsä epäkohtiin asuntolassa. Lisäksi hänen velvollisuutensa on tiedottaa epäkohdista tai ongelmista eteenpäin. Myös opiskelijoilla on oikeus tuoda esille havaitsemiaan epäkohtia ja kertoa niistä henkilökunnalle. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien kanssa.
 
·         Asuntolan kiinteistöstä ja järjestyksestä vastaavalla henkilökunnalla tai muulla toimialapäällikön määräämällä henkilöllä on oikeus tarvittaessa mennä asuinhuoneisiin ja asuntolan muihin tiloihin omilla avaimilla kaikkina vuorokauden aikoina. Tästä kirjallinen suostumus sekä opiskelijalta että heidän huoltajiltaan (sitoumukset).
 
 
·         Toimialapäälliköllä ja asuntolaohjaajalla on velvollisuus puuttua asuntolassa tapahtuviin järjestys- tai muihin häiriöihin. Jos opiskelija rikkoo asuntolaan laadittuja järjestyssääntöjä tai hän ei sopeudu asuntolayhteisöön, hän saattaa menettää asuntolapaikan. Opiskelijaa kuullaan rikkomuksesta ja harkinnan mukaan asuntolaohjaaja voi antaa suullisen huomautuksen asiasta. Mikäli rike on vakava, asia etenee toimialapäällikölle. Tarvittaessa toimitaan kurinpitomenettelyn mukaisesti, jolloin opiskelija voidaan erottaa asuntolasta joko määräajaksi tai kokonaan (monialainen toimielin käsittelee).
 
·         Asuntolassa asumisen edellytyksenä on säännöllinen koulunkäynti.Asuntolassa asuvat opiskelijat eivät saa myöhästyä oppitunneilta, koska matka ei ole este noudattaa opiskeluaikatauluja. Opettajat ilmoittavat  asuntolaohjaajalle asuntolassa asuvien opiskelijoiden myöhästymisistä ja tarvittaessa asiasta keskustellaan vakavasti. Jos myöhästymiset jatkuvat, on syytä pohtia, tukeeko asuntolassa asuminen opintojen suorittamista.
 
Asumisoikeuden menettäminen ei vaikuta opiskeluoikeuteen. Ongelmatilanteissa otetaan aina yhteyttä opiskelijan huoltajiin.
 
Kaikista erityisjärjestelyistä sovitaan aina erikseen alaikäisen huoltajan kanssa.