Hae kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Ainutlaatuinen tilaisuus ryhtyä kiertotalouden edelläkävijäksi
Suomen kunnilla on mahdollisuus hakea kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Edelläkävijäkunnat sitoutuvat kunnianhimoisiin kiertotalouden tavoitteisiin sekä edistävät kiertotaloutta ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa alueillaan. Kymmenen valittua kuntaa saa asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan perustamasta Kiertotalouden Palvelukeskuksesta. Lisäksi kunnat saavat julkisuutta kiertotaloutta edistäville toimilleen ja pääsevät verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.

Mahdollisuuden tarjoaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanke, joka on vuonna 2016 käynnistynyt seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Circwaste toteuttaa kiertotalouden tavoitteita ja edistää materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE IP-ohjelmasta.

Edelläkävijäkunnat saavat:
 • asiantuntijatukea kunnan kiertotalouden tiekartan laatimiseen
 • tietoa kiertotalouden työkaluista ja hyvistä käytännöistä
 • kunnalle tuotetut kiertotalouden avainindikaattorit ja niiden seurannan kahden vuoden välein
 • toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuusarvioinnin
 • koulutustilaisuuksia paikallisille toimijoille
 • verkostoitumismahdollisuuksia
 • julkisuutta kiertotalouden toimenpiteille

Edelläkävijäkunnilta odotetaan:
 • sitoutumista valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin
 • kiertotaloutta ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita toteuttavien toimenpiteiden edistämistä
 • kiertotalouden tiekartan laatimista asiantuntijoiden avustuksella
 • edelläkävijäkuntien verkoston toimintaan osallistumista
 • kunnan alueella toteutettujen kiertotalouden toimenpiteiden kartoittamista
 • omaa aktiivista otetta asioiden eteenpäin viemiseen alueella  

Voit valita hakemukseen ruksittamalla kaikki toimenpiteet, joihin kunta haluaa sitoutua. Jokaisesta tavoitteesta voi valita haluamansa määrän toimenpiteitä, mutta kuitenkin vähintään kaksi. Kiertotalouden edelläkävijäkunniksi valitaan kymmenen jätesuunnitelman ja kiertotalouden tavoitteisiin ja toimiin kunnianhimoisimmin sitoutunutta kuntaa. Hakuaikaa on 15.9.2017 asti.

Täytä hakemus ja varmista paikkasi kiertotalouden kärkijoukossa!