Haitalliset aineet kotitalouksissa - kysely kotitalouksille
Tällä kyselyllä selvitetään Turkulaisten tietämystä haitallisista aineista.
Kysely on osa kansainvälistä yhteistyöprojektia, jota Suomessa hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Vastaava kysely toteutetaan myös  muissa yhteistyöprojektin toteutusmaissa (Ruotsi, Puola, Latvia, Liettua, Viro ja Saksa).

Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta http://nonhazcity.eu/fi/ Mahdolliset kysymykset tähän kyselyyn liittyen voi lähettää projektipäällikkö Hannamaria Yliruusille hannamaria.yliruusi@turkuamk.fi

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Kotitalous

4. Miten paljon koet tietäväsi arkisten tuotteiden sisältämistä haitallisista aineista?

5. Miten usein kiinnität ostoksia tehdessäsi huomiota tuotteiden ainesosaluetteloihin?

6. Mitkä tuotteet yhdistät haitallisiin aineisiin?
Voit valita useamman vaihtoehdon.

7. Ovatko arkisten tuotteiden sisältämät haitalliset aineet mielestäsi vakava ympäristöongelma?
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan vakava) – 5 (erittäin vakava).

8. Ovatko arkielämän tuotteiden sisältämät haitalliset aineet mielestäsi vakava terveysuhka?
Arvioi asteikolla 1 (ei lainkaan vakava) – 5 (erittäin vakava).