Palautekysely toimintaterapian arviokäynnistä

1. Lapsenne on käynyt toimintaterapian arviossa. Toimintamme kehittämiseksi pyydämme ystävällisesti antamaan palautetta toimintaterapiasta vastaamalla oheiseen kyselyyn.
1 täysin eri mieltä
2 jokseenkin eri mieltä
3 jokseenkin samaa mieltä
4 täysin samaa mieltä
Toimintaterapeutti selvitti arvioinnin sisällön ja tarkoituksen perheellemme
Meille ja lapsellemme oli varattu riittävästi aikaa
Arvioinnista oli hyötyä lapselle ja meille
Palautekeskustelussa käsiteltiin ymmärrettävästi lapsen vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita
Jatkosuunnitelma oli selkeä

2. Haluatko sanoa jotain muuta toiminnastamme yleisesti?