Palautekysely ohjauksellisesta toimintaterapiasta 2017
Perheenne on osallistunut ohjaukselliseen toimintaterapiaan. Toimintamme kehittämiseksi pyydämme ystävällisesti antamaan palautetta toteutuneesta terapiasta vastaamalla oheiseen kyselyyn.

1. Tuliko perheenne kuulluksi ohjausjakson tavoitteita pohdittaessa?

2. Oliko tavoitteilla yhteys mahdollisiin arjen haasteisiin?

3. Vastasiko ohjauksen sisältö odotuksianne?

4. Olivatko ohjausjakson aikana saadut harjoitteet ja tukikeinot helposti toteutettavissa arjessa? Miten onnistuitte toteuttamisessa?

5. Saitteko riittävästi tietoa ja ohjausta mahdollisista arjen harjoitteista ohjausjakson jälkeen?

6. Haluatko sanoa jotain muuta toiminnasta yleisesti?