Palautekysely yksilöllisestä toimintaterapiasta 2017
Lapsenne on saanut yksilöllisen toimintaterapiajakson. Toimintamme kehittämiseksi pyydämme ystävällisesti antamaan palautetta toimintaterapiasta vastaamalla oheiseen kyselyyn.

1. Tuliko perheenne kuulluksi toimintaterapian tavoitteita pohdittaessa?

2. Oliko tavoitteilla yhteys mahdollisiin arjen haasteisiin?

3. Vastasiko terapiajakson sisältö odotuksianne?

4. Koetteko lapsenne edistyneen terapian aikana? Jos, niin kuinka se näkyy arjessanne?

5. Saitteko riittävästi palautetta lapsenne toiminnasta toimintaterapiakäynneillä?

6. Saitteko riittävästi tietoa ja ohjausta mahdollisista arjen harjoitteista terapian jälkeen?

7. Olivatko kuntoutuksen jatkosuunnitelmat terapian päättymisen jälkeen selkeät?

8. Haluatko sanoa jotain muuta toiminnasta yleisesti?