Palautekysely toimintaterapiaryhmästä 2017
Lapsenne on osallistunut ryhmämuotoiseen toimintaterapiaan. Toimintamme kehittämiseksi pyydämme ystävällisesti antamaan palautetta ryhmätoimintaterapiasta vastaamalla oheiseen kyselyyn.

1. Vastasiko toiminnan sisältö odotuksianne?

2. Koetteko lapsenne edistyneen ryhmäterapian aikana? Jos, niin kuinka se näkyy arjessanne?

3. Miltä kotitehtävien tekeminen tuntui?

4. Saitteko riittävästi palautetta lapsenne toiminnasta ryhmässä?

5. Saitteko riittävästi tietoa ja ohjausta mahdollisista arjen harjoitteista ryhmän jälkeen?

6. Olivatko kuntoutuksen jatkosuunnitelmat ryhmän päättymisen jälkeen selkeät?

7. Voisitko suositella ryhmää muille?

8. Haluatko sanoa jotain muuta toiminnastamme yleisesti?