Olika ekonomiska övertramp
Med den här undersökningen vill vi kartlägga olika ekonomiska övertramp som skett i näringsliv, föreningsliv eller i andra sammanhang. Vi intresserar oss alltså för förseelser där någon tjänat ekonomiskt genom att förskingra eller underlåta att betala för tjänster eller varor. Det kan ha skett i smyg, genom bedrägeri eller missbrukat förtroende. Vi intresserar oss även för sådana förseelser som inte kommer till myndigheternas kännedom eftersom de anses vara obetydliga eller generande.


Ni kan berätta om era observationer eller händelser som kommit till er kännedom i fri form nedan. Om ni vill får ni även gärna fylla i frågeformuläret som följer.


Alla svar anonymiseras och sammanställs i forskningssyfte och för undervisning. Deltagarna och var förseelserna hänt förblir anonyma och inga åtgärder vidtas mot någon baserat på svaren.


Även små förseelser intresserar oss. Baserat på materialet kan vi utveckla nya former för att känna igen och förhindra övertramp.


Om du vill berätta om flera förseelser, kan du göra det genom att fylla i formuläret på nytt efter att du skickat iväg den.Mer information professor Annukka Jokipii, Vaasan yliopisto. Email: annukka.jokipii at uva.fi


1. Du kan här berätta om förseelsen. Textens längd är inte begränsad.