Lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla
Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Kärkihanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Etelä-Pohjanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä ns. sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä. Mielipiteitä ja ehdotuksia kootaan kuntalaisilta tällä kyselyllä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi.

1. Asuinkuntasi

2. Mitä muutoksia toivot lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintatapoihin ja -kulttuuriin?

3. Miten voidaan paremmin tukea parisuhteita, vanhemmuutta ja erotilanteita?

4. Miten varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset voivat olla paremmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena?

5. Miten voidaan kehittää lasten ja nuorten erityispalveluita, esimerkiksi lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoa ja lastensuojelua?

6. Mitä muita kehittämisajatuksia sinulla on lasten ja perheiden palveluihin?