Koulutuskysely 2017
Pohjois-Savon Kylät ry:n Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankkeessa on vahvistettu kylien yhdistystoimijoiden osaamista järjestämällä työpajoja mm. kyläturvallisuuteen, hygieniaosaamiseen, verotukseen ja osuuskuntatoimintaan liittyen.

Tällä kyselyllä haluamme kartoittaa kylien/maaseudun yhdistys- ja järjestötoimijoiden osaamisen kehittämistarpeita laajemminkin. Pohjois-Savon Kylät ry on suunnittelemassa uutta koulutushanketta liittyen maaseudun yhdistystoimijoiden osaamisen kehittämiseen. Tämän kyselyn tuloksia käytetään hyödyksi vielä Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeessa sekä mahdollisissa uusissa Pohjois-Savon Kylät ry:n hankkeissa.

Kyselyä saa jakaa omassa yhdistyksessä tai järjestössä eteenpäin ja toivomme, että mahdollisimman moni yhdistystoimija vastaa kyselyyn omien tarpeiden pohjalta.

Koulutuskysely pidetään auki marraskuun 2017 loppuun saakka.
Lisätietoja kyselystä saat Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaijalta merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi tai 045-1791070.

1. Asuinkuntani: *

2. Oma kyläni/asuinalueeni:

3. Vastaan kyselyyn seuraavassa roolissa: *

4. Voin osallistua koulutustilaisuuksiin parhaiten (voit valita useampia vaihtoehtoja)

5. Mielestäni sopivin pituus koulutustilaisuudelle/kokoontumiskerta on

6. Haluaisin mahdollisuuden osallistua koulutuksiin netin kautta videovälitteisesti (mikäli se on koulutuksen sisällön kannalta mahdollista)

7. Miten kaukana koulutus voi sijaita omalta asuinalueeltasi, että olet valmis osallistumaan?

8. Muita toiveita koulutuspaikkoihin liittyen?

9. Seuraavassa on lueteltu erilaisia koulutusaiheita. Valitse listasta kaikki ne, joihin näet sinulla olevan eniten tarvetta.

10. Onko sinulla mielessä jotakin muuta aihetta koulutuksen sisällöksi, jota tarvitset yhdistystoiminnassa ja jolla voidaan lisätä yhdistystoimijoiden osaamista?

11. Paljonko olisit valmis maksamaan yksittäisestä koulutusillasta/päivästä?

12. Parhaiten omaksun uusia asioita (voit valita useampia)

13. Muita toiveita, terveisiä tai palautetta Pohjois-Savon Kylät ry:lle tai Kehittyvät Kylät - palveluita tuottamassa hankkeelle: