Avoin aloite ja palaute / Open feedback
Tämä on avoin palautemahdollisuus kaikille LUT:n opiskelijoille. Voit antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia anonyymisti tai nimelläsi. Laatupäällikkö tarkastelee viestit säännöllisesti ja huolehtii siitä, että oikea taho käsittelee palautteet ja aloitteet. Kooste palautteista julkaistaan kuukausittain intranetissa.

This is an open possibility for every student member of LUT community to give feedback or development proposals on LUT functions. You can give your feedback anonymously or with your name. Quality system manager checks the messages systematically, and forwards the feedback to the relevant recipients. Compilations of the feedback are published on the LUT intranet every month.

1. Avoin palautteesi tai kehittämisehdotuksesi LUT:n toimintaan tai vaikka tietyyn opintojaksoon liittyen. Jos palautteesi liittyy tiettyyn opintojaksoon, muistathan kertoa myös opintojakson nimen ja koodin sekä opettajan nimen.

Open feedback or development proposal on LUT fuctions in general or on a specific course. If your feedback concerns a certain course, please remember to tell the couse code, the name of the course and the name of the teacher.

2. Palautteeni koski tiettyä opintojaksoa / My feedback concerns certain course
Opintojakson nimi / Course name
Opintojakson koodi / Course code
Opettaja / Name of the teacher

3. Kaikkiin palautteisiin ja aloitteisiin annetaan vastuuhenkilöiden toimesta lyhyt vastine, jotka julkaistaan kuukausittain intrassa. Jos haluat saada palautteeseesi vastineen henkilökohtaisena viestinä, annathan yhteystietosi. 

Every feedback and proposal are handled by party responsible and short replies are published on the LUT intranet once a month. If you want to get a personal email as a reply on your feedback, please give your contact information.
Nimesi, Your name
Sähköposti, E-mail