Kysely oppimista ja työskentelyä helpottavista apuvälineistä

Tämän kyselyn avulla haluamme selvittää, miten tunnettuja ja käytettyjä erilaiset oppimista ja työskentelyä helpottavat apuvälineet ovat. Kysely on nimetön eli meille ei tule tietoa siitä, kuka vastaa.


Vastausohjeita:
 

  • Monivalintakysymyksissä voit valita useita vastausvaihtoehtoja.
  • Jotta voit kirjoittaa monivalintakysymysten avovastaus-kohtiin, sinun tulee ensin merkitä valituksi avovastauksen kohdalla oleva valintaruutu tai valita jokin avovastausrivin perässä olevista vastausvaihtoehdoista.
  • Voit halutessasi keskeyttää vastaamisen painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin. Siihenastiset vastauksesi pysyvät tallessa.

1. Ikä

2. Sukupuoli

3. Elämäntilanne

4. Onko sinulla todettu jokin oppimisvaikeus tai muu oppimiseen vaikuttava ongelma?

5. Onko sinulla käytössäsi joitakin apuvälineitä helpottamaan oppimisvaikeuksia?

6. Jos olet käyttänyt jotakin oppimisen apuvälinettä, kuinka usein käytät sitä/niitä?
päivittäin
muutaman kerran viikossa
noin kerran viikossa
harvemmin
äänikirjat
lukikalvot tai -viivaimet
matematiikan apuvälineitä (esim. murtokakut, kymmenjärjestelmävälineet, geometriset kolmiulotteiset kappaleet, laskin jne.)
tietokoneen äänituki (tekstien kuunteleminen ruudulta)
sanelin (esim. luentojen tai palaverien nauhoittaminen)
ajastin (esim. ajanhallinnan / keskittymisen tukena)
ääniviestit (viestien lähettäminen ääniviesteinä)
skannaava kynä (tekstin skannaaminen paperilta/kirjasta koneelle)
skannaava sanakirjakynä (kääntää sanan toiselle kielelle)
puheentunnistusohjelma (kone kirjoittaa kaiken puhutun suoraan tekstiksi)
tekstin suurentaminen tietokoneen ruudulla
aktiivityyny (mahdollisuus hiljaiseen liikkumiseen istuessa keskittymisen helpottamiseksi)
vastamelukuulokkeet (ympäristön äänien vaimentamiseksi)
oppimista helpottava kännykkä-/tietokonesovellus, mikä?
jokin muu oppimisen apuväline, mikä?

7. Jos olet käyttänyt jotakin oppimisen apuvälinettä, kuinka helppoa sen käyttäminen on mielestäsi?
erittäin helppoa
melko helppoa
hieman vaikeaa
erittäin vaikeaa
äänikirjat
lukikalvot tai -viivaimet
matematiikan apuvälineet (esim. murtokakut, kymmenjärjestelmävälineet, geometriset kolmiulotteiset kappaleet, laskin jne.)
tietokoneen äänituki (tekstien kuunteleminen ruudulta)
sanelin (esim. luentojen tai palaverien nauhoittaminen)
ajastin (esim. ajanhallinnan / keskittymisen tukena)
ääniviestit (viestien lähettäminen ääniviesteinä)
skannaava kynä (tekstin skannaaminen paperilta/kirjasta koneelle)
skannaava sanakirjakynä (kääntää sanan toiselle kielelle)
puheentunnistusohjelma (kone kirjoittaa kaiken puhutun suoraan tekstiksi)
tekstin suurentaminen tietokoneen ruudulla
aktiivityyny (mahdollisuus hiljaiseen liikkumiseen istuessa keskittymisen helpottamiseksi)
vastamelukuulokkeet (ympäristön äänien vaimentamiseksi)
oppimista helpottava kännykkä-/tietokonesovellus, mikä?
jokin muu oppimisen apuväline, mikä?

8. Jos olet käyttänyt jotakin oppimisen apuvälinettä, kuinka hyödyllistä sen käyttäminen on mielestäsi?
erittäin hyödyllistä
melko hyödyllistä
hieman hyödyllistä
ei lainkaan hyödyllistä
äänikirjat
lukikalvot tai -viivaimet
matematiikan apuvälineet (esim. murtokakut, kymmenjärjestelmävälineet, geometriset kolmiulotteiset kappaleet, laskin jne.)
tietokoneen äänituki (tekstien kuunteleminen ruudulta)
sanelin (esim. luentojen tai palaverien nauhoittaminen)
ajastin (esim. ajanhallinnan / keskittymisen tukena)
ääniviestit (viestien lähettäminen ääniviesteinä)
skannaava kynä (tekstin skannaaminen paperilta/kirjasta koneelle)
skannaava sanakirjakynä (kääntää sanan toiselle kielelle)
puheentunnistusohjelma (kone kirjoittaa kaiken puhutun suoraan tekstiksi)
tekstin suurentaminen tietokoneen ruudulla
aktiivityyny (mahdollisuus hiljaiseen liikkumiseen istuessa keskittymisen helpottamiseksi)
vastamelukuulokkeet (ympäristön äänien vaimentamiseksi)
oppimista helpottava kännykkä-/tietokonesovellus, mikä?
jokin muu oppimisen apuväline, mikä?

9. Kuka on kustantanut käytössäsi olevan oppimisen apuvälineen/apuvälineet?

10. Minkälaisiin asioihin kaipaisit vielä oppimisen apuvälineitä?

11. Mitkä seuraavista oppimisen apuvälineistä ovat sinulle tuttuja, vaikka et itse käyttäisikään niitä?

12. Oletko saanut opinnoissa seuraavia oppimisvaikeuteen liittyviä erityisjärjestelyjä?

13. Oletko saanut työssä seuraavia oppimiseen liittyviä erityisjärjestelyjä?

14. Oletko saanut oppimisvaikeuksiin seuraavia tukimuotoja?

15. Tiedätkö muita yhteiskunnan tarjoamia oppimisvaikeuksien tukemisen muotoja, ja jos kyllä, oletko itse käyttänyt niitä?

16. Onko Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskus sinulle entuudestaan tuttu?

17. Minkälaista tukea kaipaisit oppimisvaikeuteesi?