Inledande av restaurangverksamhet - Repetitionsuppgifter Grundande

1. Vilket av följande påståenden stämmer?

2. "Anmälan om livsmedelslokal", alltså anmälan om grundande av en restaurang görs till...

3. Kommunens livsmedelsinspektör gör det första kontrollbesöket, dvs. den inledande kontrollen…

4. Vilket av följande påståenden stämmer?