Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen: reaaliaikaiset älykkäät menetelmät

Tämän kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa malminetsinnän ja kaivostoiminnan aikana tapahtuvasta kivien mineralogisen ja kemiallisen koostumuksen selvittämisen hyödyistä. Mittaukset tapahtuisivat teknologioilla, jotka mahdollistavat esim. REE, rautaoksidi-, savi-, kiille- ja karbonaattimineraalien tunnistamisen. Tällaisia tunnistusmenetelmiä ovat esimerkiksi hyperspektri-, Raman- ja LIBS-teknologiat, jotka mahdollistavat materiaalien omaisuuksien tunnistamisen valon heijastumista ja/tai emittoitumista mittaamalla. 

Tämän kyselyn teettää Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen: reaaliaikaiset älykkäät menetelmät (Kaivos) -projekti, jota rahoitetaan Tekesin hallinnoiman Challenge Finland -ohjelman puitteissa. Projektin tavoitteena on kehittää sensoripohjaisia, reaaliaikaisia mineraalien tunnistusmenetelmiä kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Projektin konsortiossa mukana ovat: Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitos ja VTT. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä seuraavien yhteistyökumppanien kanssa:

Agnico Eagle Finland Oy
Cybercube Oy
Grundium Oy
LaDiMo Oy
Lasersec Systems Oy
Outokumpu Chrome, Kemin kaivos
Robit Oyj
 
 
Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tuloksia tai vastaajien yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.  Lisätietoja kyselystä antaa: Professori Jussi Leveinen, jussi.leveinen@aalto.fi, puh. +358 40 723 2215.


Lisätietoja Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen: reaaliaikaiset älykkäät menetelmät (Kaivos)-projektista löytyy: http://Kaivosmine.net
7% valmiina(Sivu 1 / 14)