Inledande av restaurangverksamhet - Repetitionsuppgifter Lokaler

1. Vilket av följande påståenden stämmer?

2. I vilka skeden är det viktigt att komma ihåg att hålla isär livsmedel och ingredienser som orsakar allergier och intoleranser?

3. När du bygger en ny lokal för hantering av livsmedel…

4. De anställda kan förvara sina civila kläder…

5. Utgångspunkten är att i restaurangen…

6. Dörren till personalens toalett…

7. Städredskapen för golvytor och rengörings-och desinfektionsmedel förvaras…

8. Kunder…