Inledande av restaurangverksamhet - Repetitionsuppgifter Verksamhet

1. Varför ska all material som kommer i kontakt med livsmedel vara avsedda för livsmedelsbruk?

2. Hur vet du vilka material och redskap lämpar sig för ditt ändamål? Välj ett eller flera alternativ.

3. Hanteringsytan för livsmedel, t.ex. arbetsbordet ska vanligen… Välj ett eller flera alternativ.

4. Vilket av följande påståenden stämmer?

5. Då spårbarhetsuppgifterna av livsmedel är i ordning kan man…

6. Vilken information om måltider ska du alltid underrätta kunden om? Välj ett eller flera alternativ.