Inledande av restaurangverksamhet - Repetitionsuppgifter Personal

1. Vilkendera är korrekt? Genom hygienpasset påvisar du att…

2. En utredning över hälsotillståndet innebär att…

3. Evira rekommenderar att skyddskläderna för den som hanterar livsmedel består av…

4. Vilkendera av följande påståenden stämmer?