Inledande av restaurangverksamhet - Repetitionsuppgifter Egenkontroll

1. Vet du när egenkontroll kan vara förknippad med specialkrav? Välj ett eller flera alternativ.

2. Varför upprättas en plan för egenkontroll? Välj ett eller flera alternativ.

3. Vilket av följande påståenden stämmer?