Kysely Piipsjärven viljelijöille
ProAgria Oulun hallinnoimassa VYYHTI II -hankkeessa tehdään valuma-aluekohtaisia pilottialuesuunnitelmia. Vuoden 2017 toiseksi pilottialueeksi on valittu Oulaisten Piipsjärvi.
Pilottialueilla suunnitellaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa erilaisia vesienhoitotoimenpiteitä ja mietitään rahoitusmahdollisuuksia. Kohdealueiden kunnostustoimenpiteitä tarkastellaan laajemmin, valuma-aluekohtaisesti.
 
VYYHTI II -hanke hakee Piipsjärven alueelta hyviä käytännön ratkaisuja maatalouden vesienhoitoon.
Alueen viljelijä, kerro meille hyvistä ratkaisuistasi viljelytoiminnassa sekä haasteista joita olet kohdannut. Näkökulmana on nimenomaan maatalouden vesienhoito.
 
VYYHTI II -hanketyönä on mahdollista laatia kohdekohtaisia suunnitelmia käytännön tarpeisiin. Tule mukaan, etsitään yhdessä ratkaisuja sinun tilasi vesienhoidon haasteisiin!

1. Kerro tilasi vesienhoitotyöstä; hyvistä ratkaisuista ja haasteista esimerkiksi peltojen kuivatukseen liittyen.

2. Yhteystiedot:
*-merkityt ovat pakollisia kysymyksiä
Etunimi *
Sukunimi *
Matkapuhelin
Sähköposti *
Osoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *