Asiakastyytyväisyyskysely Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän asiakkaille 2017
Pyydämme Teitä ystävällisesti kertomaan mielipiteenne tällä kerralla saamastanne palvelusta. Palautteenne on meille erittäin tärkeä kehittäessämme palveluitamme.

Kysymyksiin vastataan valitsemalla se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mielipidettänne.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

1. Toimipiste *

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut

Hoidon ja hoivan palvelut

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut


2. Päivämäärä
Päivämäärä:

3. Mielipiteet saadusta palvelusta
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
En ole samaa enkä eri mieltä
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä
Sain hyvää palvelua
Kohtelu oli hyvää
Pääsin tutkimukseen / hoitoon / palvelun piiriin, kun sitä tarvitsin
Sain tietoa tutkimuksesta / hoidosta /palvelusta ymmärrettävästi
Hoitoa / palvelua koskevat päätökset tehtiin yhdessä
Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen / hoidon /palvelun aikana
Hoidosta / palvelusta oli minulle selkeästi apua
Ohjeet jatkon suhteen olivat selkeät
Voin suositella hoitopaikkaa läheisilleni

4. Vastaus koski palvelua, jonka käyttäjä oli

5. Kyselyyn vastasi

6. Ruusuja / Mihin asioihin olitte tyytyväinen?

7. Risuja / Mihin asioihin haluaisitte korjausta?

8. Kehittämisehdotuksia: