Asukaskysely v. 2015 - 2017 Karkkilaan muuttaneille uusille asukkaille


Hyvä karkkilalainen,
pyydämme palautettasi ja arviointiasi kokemuksistasi Karkkilaan muuttamisesta ja Karkkilassa asumisesta. Kysely on suunnattu vuosina 2015 - 2017  Karkkilaan muuttaneille.

Tietoja tullaan käyttämään Karkkilan kaupungin palvelujen ja viestinnän kehittämisessä entistä asiakas- ja asukaslähtöisemmäksi. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja vastauksia ei yhdistetä yhteystietohin.

Vastaa kyselyyn Karkkilan kaupungin verkkosivuilla olevasta linkistä. Linkki löytyy osoitteesta karkkila.fi - Asuminen - Kyselyt - Kysely uusille karkkilalaisille. Kyselyyn voit vastata myös paperilomakkeella, lomakkeita saat Karkkilan kaupungintalolta palvelupiste Serveristä ja kirjastosta sekä kaupungin infopisteestä Käsityökahvilasta os. Huhdintie 10-12.

Kysely on avoinna 1.11. - 20.11.2017

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken, tullaan arpomaan 50 euron lahjakortti, jonka voi lunastaa karkkilalaisesta erikoisliikkeestä, poislukien Alko, Apteekki ja elintarvikeliikkeet. Jos haluat osallistua 50 euron lahjakortin arvontaan, pyydämme jättämään yhteystietosi kyselyn liitteenä olevalla erillisellä lomakkeella.

Kaikki Karkkilan kaupungin palveluja ja viestintää koskeva palaute on tervetullutta, joten jokainen vastaus on meille arvokas.

Lisätietoja kyselystä: Karkkilan kaupungin elinkeinopalvelu, birgitta.holttinen@karkkila.fi, 044 5533 429. 


Vastaa kyselyyn 20.11. mennessä internetissä: karkkila.fi - Asuminen - Kyselyt - Kysely uusille karkkilalaisille.

Taustatiedot

1. Sukupuoli *

2. Ikä *

3. Perhekuntasi koko? *

4.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Karkkilasta ja Karkkilaan muuttamisesta?


5. Oletko asunut Karkkilassa aikaisemmin?

6.

Mistä sait ensimmäisen kerran tietoa Karkkilassa asumisesta?

*

Seuraavassa pyydämme arvioimaan asumisesta  annettua tietoa ja lisätiedon saantia.
7.

Kuinka kattavasti koit saaneesi Karkkilassa asumiseen liittyvää tietoa seuraavista kanavista (1= erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin):

1 Huonosti
2 Melko huonosti
3 Riittävästi
4 Melko hyvin
5 Erittäin hyvin
a. kaupungin verkkosivuilta
b. kaupungin esitteistä (Palveluhakemisto, Hyviä Uutisia Karkkilasta, tonttiesite)
c. internetin asumisenhakupalveluista
d. sosiaalisen median kaupungin ylläpitämistä kanavista (Facebook, Instagram, YouTube)
e. sosiaalisen median muista kanavista
f. messuilta Karkkilan kaupungin ulkopuolelta, mistä?
g. lehti-ilmoituksesta
h. kaupungin henkilökunnalta
i. kaupungin Palvelupiste Serveristä
j. muualta, mistä?
k. mistä kanavista olisit toivonut saaneesi tietoa Karkkilassa asumisesta?

Seuraavassa pyydämme arvioimaan asumisesta annettua tietoa ja lisätiedon saantia.
8.

Kuinka helposti ja nopeasti koit saaneesi lisätietoa

1 en saanut tarvitsemaani palvelua tai tietoa

2 tiedonsaanti vaikeaa, viiveellä
3 riittävästi, kohtuullisessa ajassa
4 helposti ja nopeasti
5 erittäin helposti ja nopeasti
a. kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä      
b. rakentamiseen ja lupamenettelyyn liittyvissä kysymyksissä
c. tontin ostaminen/vuokraaminen, tonttitiedot
d. vesi- ja viemäriliittymisiin liittyvät asiat
e. kaupungin palvelutarjonnasta lapsiperheille
f. harrastamiseen liittyvästä palvelutarjonnasta
g. opetukseen liittyvästä palvelutarjonnasta
h. ikäihmisten palveluista
i. työllistymiseen liittyvistä palveluista
j. yritystoimintaan liittyvistä palveluista
k. joukkoliikenteen palveluista

9. Asutko? *

10. Asutko? *

Jos olet rakentanut viime vuosien aikana Karkkilaan, ole hyvä ja vastaa oheisiin rakennuslupa--asioihin liittyviin kysymyksiin.
11.

Rakennuslupakäsittely

    
1 osaamatonta, ei asiakaskeskeistä, pitkä käsittelyaika
2 asiantuntevaa, byrokraattista/joustamatonta
3 asiantuntevaa, nopeaa
4 asiantuntevaa, asiakasta huomioivaa  ja joustavaa
a. yhteydenottoon vastaaminen
b. neuvonta ja suunnittelun ohjaus
c. asiakaslähtöisyys
d. lomakkeiden ja ohjeiden ymmärrettävyys
e. palveluasenne

12. Koitteko rakennuslupaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet

13.

Kaavoitus- ja poikkeamislupakäsittely

 

 

    
1 osaamatonta, ei asiakaskeskeistä, pitkä käsittelyaika
2 asiantuntevaa, byrokraattista/joustamatonta
3 asiantuntevaa, nopeaa
4 asiantuntevaa, asiakasta huomioivaa  ja joustavaa
a. yhteydenottoon vastaaminen

b. neuvonta ja suunnittelun ohjaus

c. asiakaslähtöisyys

e.palveluasenne


14. Lopuksi pyydämme yleisarviota Karkkilan kaupungilta saamastanne palveluista. Anna arvio niistä palveluista joita olet käyttänyt, muut kohdat voit jättää tyhjäksi.
1huono
2 välttävä
3 menettelee
4 hyvä
5 erinomainen
Asuintontin hankinta ja rakentamisen lupapalveluiden saanti Karkkilan kaupungilta
Hallintopalvelut
Harrastustoiminta
Huoneenvuokrapalvelut
Ikäihmisten palvelut
Kirjastopalvelut
Koulu- ja opetuspalvelut
Kuntatekniikan palvelut
Neuvolapalvelut
Nuorten palvelut
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Työllisyyspalvelut
Varhaiskasvatus
Vesihuolto
Yrityspalvelut
Ympäristönsuojelupalvelut
Eläinlääkintä
Ympäristöterveydenhuollon palvelut
Työväenopisto

15.

Perustelusi edelliseen


16. Suosittelisitko Karkkilaan muuttamista myös tuttavillesi?

17.

Vapaa sana (ruusut/risut), miten kehittäisit kaupungin palveluja ja asumisympäristöä omasta näkökulmastasi?

Pääset osallistumaan 50 euron lahjakortin arvontaan Lähetä-toiminnon jälkeen.