Hevosenlannan hyödyntäminen
Tämä kysely tehdään hevosenlannan hyödyntämisen edistämiseksi.
Kyselyssä selvitetään Rovaniemen alueen hevosenlannan nykyistä käsittelyä ja hyödyntämistä sekä laajempaan hyödyntämiseen liittyvää kiinnostusta ja mahdollisuuksia esimerkiksi Rovaniemen raviradan aluella.

Kyselyn toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu, Maaseudun yrityssymbioosit -hanke (Myssy-hanke) yhteistyössä ja Rovaniemen raviradan kanssa. Maaseuturahaston rahoittaman Myssy -hankkeen tavoitteena on edistää mikroyritysten kiertotaloutta, hankkeen toteuttajina ovat Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulut.

​Kiitos käyttämästänne ajasta, olemme asiantiimoilta vielä mahdollisesti teihin yhteydessä. Mikäli teillä nousee esiin kysymyksiä tai ajatuksia voitte ottaa meihin yhteyttä
Lisätietoa hankkeesta www.lapinamk.fi/myssy
​Lisätietoa kyselystä sanna.vinblad@lapinamk.fi tai merja.mattila@lapinamk.fi

1. Vastaajan perustiedot
Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Yritys
Olen tallinomistaja (vastaathan kyselyyn koko tallin puolesta)
Olen vuokrakarsinapaikalla toisen tallissa (vastaathan kyselyyn omien hevosiesi osalta)

2. Tallin perustiedot
Tallin sijaintipaikan osoite
Tallin sijainnin etäisyys Rovaniemen raviradasta (km)
Hevosten määrä
Varsojen määrä
Ponien määrä

3. Hevosenlannan määrä vuodessa
Kuinka monta kuutiota hevosenlantaa kertyy tallilla ja ulkotarhoista / pihatoista vuodessa?
Kuinka monta kuukautta hevoset laiduntavat vuodessa, jolta ajalta ei kerry lantaa käsiteltäväksi?

4. Hevosenlannan säilytys ja keruu

 
Tilavuus (m3)?
Tilavuus (m3)?
Tilavuus (m3)?
Tilavuus (m3)?
Tilavuus (m3)?
Tilavuus (m3)?

 
Katos- / katemateriaali?
Katos- / katemateriaali?
Katos- / katemateriaali?
Katos- / katemateriaali?
Katos- / katemateriaali?
Katos- / katemateriaali?

 
Tyhjennysväli (kk)?
Tyhjennysväli (kk)?
Tyhjennysväli (kk)?
Tyhjennysväli (kk)?
Tyhjennysväli (kk)?
Tyhjennysväli (kk)?

5. Hevosenlannan käyttö ja hyödyntäminen?

6. Hevosenlannan käsittelykustannukset?
Lantalan säilytysratkaisun investoinnit (€)?
Lantalan säilytysratkaisun vuokra (€)?
Lannan kuljetuskustannukset itse kuljetettuna (€)?
Lannan kuljetuskustannukset muiden kuljettamana/ noutamana (€)?
Lannan käsittelystä syntyvät muut kulut (€)?
Lannasta saatavat tulot (€)?

7. Ruokintajäte
Kuinka paljon (kg) ruokintajätettä syntyy vuodessa (sis. pilaantunut rehu)?
Mihin syntyneet ruokintajätteet toimitetaan?
Ruokintajätteen käsittelystä, kuljetuksesta ym. syntyvät kustannukset vuodessa (€)?

8. Mitä muuta jätettä syntyy toiminnassa?
Muovia (m3)?
Puuta ja rakennusjätettä (m3)?
Metallia (kg)?
Muuta, mitä?
Minkälaisia jätteen lajittelu- / keräyspisteitä mielestäsi tarvitaan Mäntyvaaran raviradalla?

9. Millä tallisi lämmitetään?
Sähkön kulutus vuodessa (kWh)?
Puun kulutus vuodessa (m3)?
Minulla on käytössä muu lämmitysjärjestelmä, mikä?
En osaa sanoa

10. Mitä kuiviketta käytät hevosellasi?

11. Voisitko harkita kuivikkeiden yhteisostoa?

 
Perustelen vastaustani
Perustelen vastaustani
Perustelen vastaustani

12. Olisitko valmis vaihtamaan kuivikemateriaalia, jos se helpottaisi lannan hyötykäyttöä muualla tai mahdollistaisi lannan hyödyntämisen esim. keskitetysti Rovaniemen raviradalle sijoittuvassa laitoksessa?

 
Perustelen vastaustani
Perustelen vastaustani
Perustelen vastaustani

13. Mitä kuivikemateriaalia et halua ottaa käyttöösi missään nimessä?

 
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni
Perustelen vastukseni

14. Mäntyvaarassa on suunnitelmissa hevosenlannan hyödyntäminen. Ilmaise alustava kiinnostuksesi toimintaa kohtaan?

15. Kiinnostus hevosenlannan hyödyntämiseen?

16. Kiinnostus koneiden, laitteiden, lantaloiden yms. yhteiskäyttöön/ -hankintaan?

 
Kiinnostus / tarve
Kiinnostus / tarve

17. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Rovaniemen hevosenlannan hyödyntämisen suunnittelussa sekä alueen kehittämistoiminnassa. Antamani tiedot saa luovuttaa kehittämistoimintaan

18. Kiitos vastauksistanne, tähän voitte vielä jättää terveisiä kyselyn tekijöille
 
Kiitos osallistumisestanne hevosenlannan hyödyntämistä edistävään työhön.