Löydä oma seura -ilmoittautumislomake

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa uuden seuran, yhdistyksen tai muun toimijan Löydä oma seura -palveluun tai päivittää jo palvelussa olevan toimijan tietoja.

1. Perustiedot
Seuran nimi *
Laji/lajit *
Kotipaikkakunta *
Osoite (esim. toimiston tai harjoittelupaikan) *
Yhteyshenkilön nimi *
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite *
Yhteyshenkilön puhelinnumero

2. Mahdolliset muut yhteyshenkilöt (ja heidän yhteystietonsa)

3. Kenelle toiminta on suunnattu (kohderyhmä, ikäryhmä jne.)? *

4. Onko kyseessä

5. Painottuuko toiminta

6. Muuta kerrottavaa toiminnasta (esim. harjoittelupaikka ja -aika)