Autismikirjon lasten vanhempien jaksaminen
Jaksamisella viitataan tässä kyselyssä siihen, miten sinä itse jaksat omassa arjessasi, niin perhearjessasi kuin työelämässä tai opinnoissa. Kyselyssä kartoitetaan sitä, miten sinä juuri nyt koet autismikirjon lapsen vanhempana selviytyväsi arjen kokonaisuudesta. Kyselyyn on aikaa vastata 31.1.2018 asti.

1. Arvioi tämän hetkistä jaksamistasi asteikolla 1-5, jossa 1 = jaksan huonosti, 2 = jaksan melko huonosti, 3 = jaksan kohtuullisesti, 4 = jaksan melko hyvin ja 5 = jaksan erittäin hyvin. *
Pääset seuraavaan kysymykseen valittuasi yhden vaihtoehdoista.
1
2
3
4
5
Jaksaminen