Yhteinen keittiö sertifikaatti
Yhteiset keittiöt ovat helposti saavutettavia ja kaikille avoimia tiloja, jotka paikalliset toimijat yhdessä perustavat. Tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen. Toiminnan tavoitteena on myös edistää terveitä elintapoja ja arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä. Yhteinen keittiö toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteita ruohonjuuritasolla.

Yhteinen keittiö kehittää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria ja mahdollistaa uusia tapoja tehdä omaa työtä paremmin ja innostavammin. Lähtökohtana yhdessä tekemiseen on aktiivinen toiminta ja elämä. Yhteisissä keittiöissä voi nauttia ruoasta ja seurasta, yhdessä tekemisestä. Yhteisissä keittiöissä erilaisen ihmiset toimivat yhdessä. Yhteiset keittiöt tukevat yhteisöllisyyttä ja edistävät ihmisten hyvinvointia.

Yhteisellä keittiöllä on valtakunnallinen johtoryhmä, joka hyväksyy kriteerit täyttävät paikalliset Yhteiset keittiöt osaksi verkostoa.
 
Täytä tämä kysely, kun mielestänne perustamanne Yhteinen keittiö täyttää minimikriteerit ja haluatte liittyä valtakunnalliseen Yhteinen keittiö verkostoon. Halutessasi voit välitallentaa ja keskeyttää kirjoittamisen klikkaamalla keskeytä -kuvaketta. Voit jatkaa myöhemmin siitä, mihin jäit tai palata aikaisempiin kysymnyksiin ja muokata niitä.

Yhteisen keittiön johtoryhmä lähettää teille vastauksen hakemuksenne käsiteltyään.

Lisätietoja ja tiedustelut:
Jaana Alasentie
projektipäällikkö
Yhteinen keittiö -hanke
p. 040 6881474
yhteinenkeittio.hanke@evl.fi 

1. Hakemuksen lähettäjän yhteystiedot
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Sähköposti
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yritys / Organisaatio
Yhteisen keittiön paikkakunta
Yhteisen keittiön nimi

Yhteisöllistä toimintaa, jossa erilaiset ihmiset toimivat yhdessä

2. Mitä on tärkeintä Yhteisessä keittiössänne?

3. Keitä Yhteisessä keittiössä käy?

4. Miten helppo saavutettavuus eri ihmisille ja toimijoille on toteutunut?

5. Miten paikallinen Yhteinen keittiö toimii? Miten säännöllistä toiminta on?

6. Miten tavoitatte, innostatte, rekrytoitte ja koulutatte vapaehtoisia?

7. Miten ihmisten kohtaaminen ja mielekäs tekeminen toteutuvat?

8. Yhteisen keittiön keskeisin tavoite on hyvinvoinnin edistäminen yksinäisyyttä vähentämällä ja osallisuutta lisäämällä. Miten tavoite on saavutettu?

Tehdään yhdessä

9. Mitkä tahot ovat yhdessä toteuttamassa Yhteistä keittiötä?

10. Miten ko. tahot osallistuvat Yhteisen keittiön toteuttamiseen?

11. Oletteko saaneet uusia toimijoita mukaan ja miten ovat mukana?

Arvot

12. Miten Yhteisen keittiön arvot ymmärretään ja näkyvät toiminnassa?
Yhdessä tekeminen
Reiluus
Ubuntu - avoimuus ja yhteisyys

Tehdään toisin

13. Miten Yhteinen keittiö on muuttanut ja muuttaa toimintakulttuuria ja työtapoja?

14. Mitä uutta Yhteinen keittiö on tuonut alueellenne?

15. Mitä haasteita ja mahdollisia esteitä toteuttamisessa on ollut?

Paikallinen tiimi
Yhteisessä keittiössä on kolme roolia: yksikön vetäjä, keittiövastaava ja tapahtumavastaava. Roolien ei välttämättä tarvitse olla eri henkilöillä.

16. Miten toiminta on organisoitu?
Yksikön vetäjän nimi ja yhteystiedot
Keittiövastaavan nimi ja yhteystiedot
Tapahtumavastaavan nimi ja yhteystiedot

17. Oletteko havainneet erityisiä osaamisen kehittämisen tarpeita Yhteisen keittiön tavoitteiden saavuttamiseksi?

Hyödynnetään olemassa olevia resursseja

18. Mitkä ovat yhteisen keittiön resurssit, esim. henkilöstö, tilat, välineet, elintarvikkeet?

19. Miten hävikkiruokaa hyödynnetään vai hyödynnetäänkö?

20. Millainen on Yhteisen keittiönne budjetti ja miten rahoitusvastuu jakautuu?

21. Miten on varmistettu toiminnan jatkuvuus kehittyvänä toimintana?

22. Millaisia kehittämismahdollisuuksia toiminnassa näette?

23. Miten olette varautuneet uusien Yhteisten keittiöiden tukemiseen?

24. Mitä tukea tarvitsette valtakunnalliselta hankkeelta?
Starttiapua saatavissa:
1. Yhteinen keittiö -verkoston avulla valtakunnallinen identiteetti ja näkyvyys (brändi) sekä toiminnan tuki
2. Räätälöity konsultointiapu ja keskinäinen mentorointituki, kokemukset piloteista
3. Cable-yhteisövalmennukset (4+1 päivää) Yhteinen keittiö -paikkakunnille tai Taitolaji-yhteisökoulutus (3h) tai Kannustajuus-koulutus (2h)
4. Marttapiirien ruokakurssit Yhteinen keittiö -vapaaehtoisille
5. Seurakunnille vapaaehtoistyön vapaaehtoistyo.fi -portaali ja koulutus
6. Seurakunnat voivat hakea Syrjäytymisen ehkäisyn määrärahoja vuonna 2018 Yhteisen keittiön käynnistämiseen
7. Sokran järjestämiä vuorovaikutteisia tilaisuuksia osallisuudesta