Kysely liikkumistaidonohjauksen saatavuudesta Suomessa
Kyselyn tavoite
Kyselyllä kerätään tietoa liikkumistaidonohjauksen saatavuudesta eri puolella Suomea.
Kyselyn tulosten avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että sote-uudistuksen yhteydessä liikkumistaidon saatavuus ei huonone.


Kyselyn toteutus
Kysely toteutetaan suomeksi Webropol-kyselynä ja puhelinhaastatteluna näkövammaisille henkilöille.
Vastaukset käsitellään nimettöminä.


Liikkumistaidon ohjauksen määritelmä
Tässä kyselyssä liikkumistaidonohjauksella tarkoitetaan sitä, että näkövammainen henkilö oppii liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti, turvallisesti, tehokkaasti ja joustavasti hänelle tärkeissä toimintaympäristöissä.
Julkisten liikennevälineiden käyttö on mahdollisimman itsenäistä.

Liikkumistaidonohjaus käsittää mm. liikkumisen perustaitojen harjoittelun, valkoisen kepin ja opaskoiran sekä muiden tarvittavien liikkumisen apuvälineiden käytön opetuksen, reittiopetuksen sekä eri liikennetilanteissa suoriutumisen opettelun. Se on taito käyttää eri aisteja ja erilaisia liikkumisen apuvälineitä.

Suomessa on näkövammaisia henkilöitä 50 - 60 000, joista suuri osa käyttää valkoista keppiä. Opaskoirankäyttäjiä on noin 200. Kaikki käyttäjät eivät ole sokeita, vaan joukossa on myös eri tavoin heikkonäköisiä ihmisiä.

Taustatiedot

1. Sukupuoli *

2. Ikä *

3. Näkötilanne *

4. Millä paikkakunnalla asut? *

5. Minkä keskussairaalapiirin alueella asut? *

6. Mitä liikkumisen apuvälineitä käytät? *
Voit valita useamman vaihtoehdon.
20% valmiina(Sivu 1 / 5)