Ilmoitus tentin keskeytymisestä tai estymisestä

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian, mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiriön tms. syyn vuoksi.
Ilmoituksesi perusteella tilanne tarkistetaan ja sinuun otetaan yhteyttä. Lomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että sinulle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa tentti uudelleen ennen arvioinnin valmistumista.

Huom. Tällä lomakkeella ei voi peruuttaa varausta eikä ilmoittaa tentistä luopumisesta.

Yhteystiedot *
Etunimi
Sukunimi
Oppilaitos tai avoin yliopisto
Opiskelijanumero
Sähköposti

Tenttiä koskevat tiedot:

Tenttitila: *

Tenttikoneen numero / paikka: *

Tentin ajankohta: *
Päivämäärä
Kellonaika
Keskytymisaika

Tentin nimi

Tentin keskeytymis- tai estymissyy *

Haluan uusia tentin

Lisätietoja: