Meddelande om avbruten tent eller störningar under tenten

Fyll i denna blankett så snabbt som möjligt ifall din e-tent har avbrutits eller störts på grund av tekniska problem eller störande händelser i tentutrymmet el.dyl., eller om du avbröt tenten (dvs. inte skickade in utan klickade "Avbryt tentamen") .
 
På basen av detta meddelande utreds situationen. Blanketten är en förutsättning för att du skall kunna ges en möjlighet att tentera på nytt före din förra tentprestation har bedömts. Du kommer att kontaktas via mail då ärendet är utrett.
 
OBS! Med denna blankett kan du inte avboka tenter eller meddela att du inte avlagt en tent du bokat.


 

Kontaktupgifter *
Förnamn
Efternamn
Universitet / öppna universitet
Marikelnummer
E-post

Uppgifter om tenten:

E-tentutrymmet: *

Datornummer: *

Uppgifter om datum och tid: *
Tentens datum
Tenten började kl.
Tenten avbröts kl.

Tenttens namn

Orsaken till att tenten stördes och/eller avbröts *

Jag vill ha ett nytt tenttillfälle