Ilmoittautuminen
Taideroihu-Konstflamman
Lue lisätiedot Kpkonsa.fi

Ilmoittaudun / anmälning till

Lapsen syntymäaika / Barnets födelsetid *
vuosi / år (esim. 2015)
kuukausi / månad (01)
päivä / dag (01)

Yhteystiedot
Lapsen Sukunimi / Barnets efternamn *
Lapsen Etunimet / Barnets förnamn *
Huoltaja(t) nimi / Förmyndare namn *
Lähiosoite / Näradress *
Postinumero / Postnummer *
Postitoimipaikka / Postanstalt *
Puhelinnumero (kenen numero) / Telefonnr. (vems nummer)
Sähköpostiosoite / e-post
Kotikunta / Hemkommun

Toivomuksia, kysymyksiä tai lisätietoja opettajalle / Önskningar, frågor eller tilläggsinformation åt läraren