Pyydetään kommentteja: laki saavutettavista digipalveluista
Ge kommentarer: lag för tillgängliga digitjänster

Tällä lomakkeella kerätään kuntien kommentteja lausuntokierroksella olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Tähän jätetyt kommentit voidaan huomioida Kuntaliiton lausunnon valmistelussa. Lomake suljetaan 22.2.2018 jälkeen.

Lausuntoon liityvät materiaalit löytyvät täältä:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=14f26c36-d945-4e2f-979b-25d3ac6c7898

1. Yleiset kommentit ehdotuksesta / Allmänna kommentarer om förslaget

2. Kommentit vaikutusten arviointiin / Kommentarer om bedömningen av konsekvenser

3. Kommentit lakiehdotuksen pykäliin: 1 luku / Kommentarer om första kapitlet

4. Kommentit lakiehdotuksen pykäliin: 2 luku / Kommentarer om andra kapitlet

5. Kommentit lakiehdotuksen pykäliin: 3 luku / Kommentarer om tredje kapitlet

6. Kommentit lakiehdotuksen pykäliin: 4 luku / Kommentarer om fjärde kapitlet

7. Kommentit lakiehdotuksen pykäliin: 5 luku / Kommentarer om femte kapitlet

8. Vastaajan yhteystiedot (ei julkaistaa missään) / Kontaktinformation för den som lämnar kommentarer
Etunimi | Förnamn
Sukunimi | Efternamn
Matkapuhelin | Mobil
Sähköposti | E-post
Kunta / Organisaatio | Kommun / Organisation