Omaishoitajuus ja ansiotyö

1. Olen lapsen

2. Minulla on erityislapsia

3. Minulla on erityislapsen

4. Perheessä on muita lapsia

5. Muut lapset asuvat samassa taloudessa

6. Minulla on voimassa oleva omaishoitajuussopimus

7. Jos vastasit kyllä kuinka kauan sopimus on ollut voimassa

8. Omaishoidon rahallinen tuki on mielestäni riittävä (1= täysin riittämätön 5= täysin riittävä)

9. Mitä muita omaishoidon tuen muotoja käytät (esim. omaishoidon vapaat tai valmennukset)?

10. Käyn ansiotyössä

11. Koen perheemme taloudellisen tilanteen hyväksi (1= täysin huono 5 = täysin hyvä)

12. Kumppanini on tällä hetkellä työelämässä

13. Työnantajani on tietoinen siitä, että olen omaishoitaja

14. Koen, että työnantajani tukee minua omaishoitajuuden ja ansiotyön yhteensovittamisessa (1=ei tue lainkaan 5= tukee täysin)

15. Minulla on omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamiseksi työn organisointiin liittyviä järjestelyjä (valitse vaihtoehdoista)

16. Kuinka kuormittavaksi koet omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen (1= todella kuormittavaa 5= ei lainkaan kuormittavaa)

17. Mitkä tekijät koet kuormittavaksi omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisessa ?

18. Mitkä tekijät mahdollistavat omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen?

19. Mitä muuta haluat sanoa