Palautelomake: Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen –seminaari 5.2.2018


1. Ennen esityksiä pyydämme, että kertoisitte minkälaisia toiveita ja ennakko-odotuksia Teillä on tapahtuman suhteen? Mistä toivotte oppivanne uutta ja mikä kiinnostaa erityisesti?

2. Oletteko (voitte rastittaa useampia kohtia):

3. Kotimaakuntasi:

4. Ikäsi

5. Mistä saitte tiedon tilaisuudesta (voitte rastittaa useampia kohtia):

6. Esitysten jälkeen pyydämme Teitä arvioimaan tapahtumaa ja sen onnistumista asteikolla 1-5, jotta voisimme kehittää tiedonvälitystä hankkeessamme:
1=heikko
2=tyydyttävä
3=keskinkertainen
4=hyvä
5=erinomainen
Yleisarvosana tapahtumasta
Päivän hyödyllisyys
Esitysten kiinnostavuus
Aiheiden käytännönläheisyys
Keskustelujen kiinnostavuus
Päivän aikataulu ja pituus
Materiaalit
Vuorovaikutteisuuden onnistuminen
Tilaisuuden ajankohta
Tilaisuuden sijainti
Etäyhteyden järjestelyt
Ohjeistus tiedonsaantiin jatkossa

7. Miten tapahtuma onnistui mielestänne tuomaan tutkimustietoa käytännönläheiseksi?

8. Oliko tapahtumasta hyötyä omalle toiminnallenne nyt tai jatkossa ja jos, millaista?

9. Mikä onnistui mielestänne hyvin ajatellen tiedonvälitystä ja uuden oppimista tapahtumassa?

10. Mikä olisi voinut mennä paremmin tiedonvälityksen kannalta tapahtumassa? Mitä tekisitte toisin vastaavan tapahtuman toteutuksessa ja miten?

11. Miten ennakko-odotuksenne täyttyivät?

12. Mistä aiheista haluaisitte saada lisää tietoa tai keskustella tarkemmin, esim. hankkeiden nettisivuilla?

13. Terveiset järjestäjille, vapaa sana: