Tilaajatyytyväisyyskysely
Asiakaspalautteella on Tutoriksessa suuri merkitys. Toimintamme kehittämiseksi toivomme palautettanne tilaamastanne palvelusta oheisella lomakkeella.

Mikäli haluatte keskustella palveluumme liittyvistä asioista, voitte ottaa yhteyttä kuntoutuksen toimialajohtaja Sari Arffmaniin puhelimitse 044 5606009 tai sari.arffman@tutoris.fi.

Taustatiedot

1. Vastaajan tiedot
Etunimi
Sukunimi
Yritys / Organisaatio
Osasto

2. Mitä Tutoriksen palvelua olette tilanneet? *
Voitte valita myös useamman vaihtoehdon

3. Milloin yhteistyö on alkanut?

Arvio palvelun toteuttamisesta
Seuraavissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat seuraavat: 1=huono, 2= melko huono, 3= melko hyvä, 4= hyvä ja 5= erinomainen

4. Yhteistyö
1
2
3
4
5
Palvelujen esittely
Palveluista tiedottaminen
Yhteistyöneuvottelujen tarpeellisuus
Tutoriksen yhteyshenkilön toiminta ja saavutettavuus
Palvelusta raportointi

5. Palvelujen toteutuminen
1
2
3
4
5
Terapeuttien lausunnot
Laskutuksen toimivuus
Palvelujen saatavuus sovitussa ajassa
Palvelujen monipuolisuus
Palvelujen hinta-laatusuhde

6. Kehittämistoiveet palvelujen toteuttamiseen liittyen?

Yhteistyön jatkuminen

7. Yhteistyön jatkuminen
1
2
3
4
5
Kuinka hyvin palvelu on vastannut odotuksia
Halukkuus jatkaa yhteistyötä Tutoriksen kanssa
Halukkuus suositella Tutoriksen palveluita
Yleisarvosana palveluista

8. Kommentit ja toiveet tulevaan yhteistyöhön

9. Saako Tutoris Oy käyttää organisaatiotanne referenssinä? *