Aloite

1. Aloitteen tekijän yhteystiedot
jos aloitteen tekijänä on useampi henkilö, tähän merkitään yhteyshenkilön tiedot
Nimi *
Lähiosoite *
Postinro ja -toimipaikka *
Puhelin *
Sähköpostiosoite

2. Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon *
päätös lähetetään tässä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen

3. Aloite