Kuntalaiskysely

VASTAAJAPROFIILI

1. Mikä on kyselykuntasi?

2. Miten olet sitoutunut kyselykuntaasi?

3. Mikä on sukupuolesi?

4. Minä vuonna olet syntynyt?
Syntymävuotesi:

5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten elämäntilannettasi?

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

HUOM! SEURAAVISSA MONIVALINTAKYSYMYKSISSÄ VOIT VALITA USEITA VAIHTOEHTOJA YKSITTÄISEEN KYSYMYKSEEN VASTATESSASI.

MONIVALINTAKYSYMYSTEN VASTAUSVAIHTOEHDOT:

0 = En käytä/tarvitse palvelua
P = Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S = Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E = Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB = Asiointibussi
K= Tässä palvelussa olisi kehitettävää

6. Jos voisit valita, mitä palvelukanavaa seuraavista käyttäisit?
0
En käytä/tarvitse palvelua
P
Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S
Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E
Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB
Asiointibussi
K
Tässä palvelussa olisi kehitettävää
Aineistotilaukset ja ostot (kartat, paikkatietoaineistot,kiinteistöjen asiakirjat ym.).
Kaavoituspalvelut ja rakennusluvat.
Palveluiden ja tuotteiden vuokraus (esim. venepaikat, talvisäilytyspaikat).
Tonttitarjonnan esittely ja haku.
Vesihuolto (esim. talousveden kulutuslukemien ilmoittaminen, liittymäsopimusten tilaaminen, liitoslausuntojen tilaaminen).
Vuokra-asunnon hakeminen.
Talous- ja velkaneuvonta.
Tapahtumalupa-hakemukset.
Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon luvat.
Jokin muu palvelu, mikä? (valitse ensin vastausvaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen palvelu tekstikenttään)

7. Mitä kehitettävää mielestäsi kunnan asumisen ja ympäristön palveluissa on? Kerro tarkemmin kehittämisideoistasi.

VARHAISKASVATUS, KOULUTUS JA NUORISOTYÖ

8. Jos voisit valita, mitä palvelukanavaa seuraavista käyttäisit?
0
En käytä/tarvitse palvelua
P
Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S
Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E
Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB
Asiointibussi
K
Tässä palvelussa olisi kehitettävää
Erilaisten kurssien hakeminen ja ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Etsivän nuorisotyön palvelut
Kodin ja oppilaitoksen välinen viestintä ja yhteydenpito
Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen
Kouluun ilmoittautuminen
Nuorisotyön palvelut
Nuorten kesätyöhaku
Varhaiskasvatukseen hakeminen (päiväkotipaikat, perhepäivähoito)
Jokin muu palvelu, mikä? (valitse ensin vastausvaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen palvelu tekstikenttään)

9. Mitä kehitettävää mielestäsi kunnan varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja nuorisotyön palveluissa on? Kerro tarkemmin kehittämisideoistasi?

KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA

10. Jos voisit valita, mitä palvelukanavaa seuraavista käyttäisit?
0
En käytä/tarvitse palvelua
P
Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S
Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E
Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB
Asiointibussi
K
Tässä palvelussa olisi kehitettävää
Harrastus- ja liikuntapaikkojen kunnossapidon seuranta
Harrastus- ja liikuntaryhmiin sekä leireille ilmoittautuminen
Harrastus- ja liikuntatilojen vuorojen varaaminen
Kirjaston lainojen uusiminen ja varausten tekeminen
Kulttuuri- ja liikuntatapahtumien tapahtuma-avustusten hakeminen
Kulttuuri-, taide- ja nuorisoavustusten hakeminen
Kulttuuritapahtumien lipunmyynti
Liikuntaneuvonta
Jokin muu palvelu, mikä? (valitse ensin vastausvaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen palvelu tekstikenttään)

11. Mitä kehitettävää mielestäsi kunnan kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluissa on? Kerro tarkemmin kehittämisideoistasi.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN (kuntiin maakuntauudistuksen jälkeen jäävät sote-palvelut)

12. Jos voisit valita, mitä palvelukanavaa seuraavista käyttäisit?
0
En käytä/tarvitse palvelua
P
Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S
Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E
Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB
Asiointibussi
K
Tässä palvelussa olisi kehitettävää
Henkilökohtainen terveysneuvonta
Terveyden edistämiseen liittyvät palvelut
Jokin muu palvelu, mikä? (valitse ensin vastausvaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen palvelu tekstikenttään)

13. Mitä kehitettävää mielestäsi kunnan terveyden edistämisen palveluissa on? Kerro tarkemmin kehittämisideoistasi.

TYÖ JA YRITTÄJYYS

14. Jos voisit valita, mitä palvelukanavaa seuraavista käyttäisit?
0
En käytä/tarvitse palvelua
P
Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S
Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E
Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB
Asiointibussi
K
Tässä palvelussa olisi kehitettävää
Hankinnat ja kilpailutukset (ilmoittaminen ja osallistuminen)
Maaseutu-asiamiehen palvelut
Myytävien ja vuokrattavien yritystonttien ja toimitilojen haku
Rekrytoinnin neuvontapalvelu
Työllistymistä edistävä neuvonta ja ohjaus
Työpaikan, työkokeilupaikan ja sijaisuuden hakeminen
Yritysneuvojan palvelut
Yritystulkin palvelut
Jokin muu palvelu, mikä? (valitse ensin vastausvaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen palvelu tekstikenttään)

15. Mitä kehitettävää mielestäsi kunnan työn ja yrittäjyyden palveluissa on? Kerro tarkemmin kehittämisideoistasi.

YHTEISPALVELUT (jos kunnassa on asiointipiste tai vastaava)

16. Jos voisit valita, mitä palvelukanavaa seuraavista käyttäisit?
0
En käytä/tarvitse palvelua
P
Perinteinen asiointi eli käynti tai puhelinsoitto toimiston/viraston aukioloaikana
S
Sähköinen yksisuuntainen palvelu esim. sähköposti, sähköinen lomake, linkki
E
Etäasiointi paikasta riippumattomasti esim. chatin tai videokuvan välityksellä
AB
Asiointibussi
K
Tässä palvelussa olisi kehitettävää
KELA
Maistraatti
Lapin oikeusaputoimisto
Poliisi
TE-toimisto
Maaseutupalvelut
Yrityspalvelut
Jokin muu palvelu, mikä? (valitse ensin vastausvaihtoehto ja kirjoita sen jälkeen palvelu tekstikenttään)

17. Mitä kehitettävää mielestäsi kunnan yhteispalveluissa on? Kerro tarkemmin kehittämisideoistasi.

DIGITAALISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET JA –HALUKKUUS

18. Onko käytössäsi sähköiset asiointitunnukset (esim. verkkopankkitunnukset)?

19. Mitkä seuraavista laitteista Sinulla on käytettävissäsi kotona? Mitä laitetta käyttäisit asioinnissa mieluiten?
Käytettävissä
Mieluisin
Pöytätietokone
Kannettava tietokone
Tablet-tietokone
Matkapuhelin (perinteinen kännykkä)
Älypuhelin
Muu, mikä?
Minulla ei ole mitään mainituista laitteista

20. Mitkä seuraavista sähköisen asioinnin mahdollistavista verkkoyhteyksistä sinulla on kotona?
Kyllä
Ei
Kiinteä laajakaistaliittymä (DSL-liittymä) puhelinverkon kautta
Kiinteä laajakaista kaapeli-TV-verkon kautta (kaapelimodeemi)
Valokuituverkkoliittymä
Mobiililaajakaista (esim. mokkulan tai matkapuhelimen kautta)
Muu, mikä?
Minulla ei ole mitään mainituista internetyhteyksistä
En tiedä

21. Mikäli et voi tai halua käyttää sähköisiä palveluja, niin kuinka merkittäviksi esteiksi koet seuraavat tekijät sähköisten palvelujen käyttämiselle?
Erittäin merkittävä
Melko merkittävä
Ei merkittävä eikä merkityksetön
Melko merkityksetön
Täysin merkityksetön
Laitteiden hankintaan tai ylläpitoon liittyvät kustannukset
Laitteiden tai verkkoasiointi -tunnusten (esim. pankkitunnusten) puute
Pelko oman osaamisen riittämättömyydestä
Digitaalisten palvelujen puute tai vähäisyys
Huonot kokemukset digitaalisista palveluista
Pelko että sähköisten palvelujen lisääminen vähentää kasvokkain tapahtuvien palvelujen tarjontaa
Pelko ettei tietoturvan taso ole riittävä
Muu, mikä?

22. Millaiseksi koet digitaalisen asioinnin osaamisesi?

23. Koetko tarvitsevasi apua sähköisten palveluiden käytössä tai etäasioinnissa?

24. Saatko tarvittaessa apua sähköisten palveluiden käytössä omalta lähipiiriltäsi?

25. Oletko kiinnostunut sähköisten palveluiden tai etäasioinnin kokeilumahdollisuuksista tai käyttöopastuksesta?

26. Millaista videoyhteyden välityksellä toimivaa asiantuntijapalvelua käyttäisit mielelläsi kotoa käsin? (Voit valita useita vaihtoehtoja).

27. Oletko käyttänyt jotakin yksityisen tai julkisen palveluntarjoajan sähköistä palvelua, josta sinulla on hyviä kokemuksia ja jonka voisit tuoda esille hyvänä esimerkkinä? Millaisia?

28. Onko olemassa jokin syy, ettet halua käyttää sähköisiä palveluita tai onko sinulle jäänyt ikävä kokemus sähköisestä asioinnista? Kerro kokemuksistasi.

29. Mitä kunnan tulee mielestäsi huomioida digitaalisten palvelujen kehittämisessä?

30. Millä tavalla voisit tai haluaisit itse olla mukana digitaalisten palvelujen kehittämisessä jatkossa?

31. Millä tavalla voisit ja haluaisit jatkossa itse olla muuten mukana vaikuttamassa kunnan kehittämiseen?