Ota puheeksi
Hyvä muistisairautta sairastava, muistisairaan omainen tai läheinen tai muistisairaiden parissa työskentelevä,

pyydämme Sinua vastaamaan tähän kyselyyn. Vastausten avulla kehitämme työkalua sen ajankohdan tunnistamiseksi, jolloin muistisairautta sairastavan muutto ympärivuorokautisen hoivan piiriin on hyvä ottaa puheeksi hänen itsensä ja häntä hoitavien tahojen kanssa. Vastaamalla Sinä voit olla vaikuttamassa tämän työkalun kehittämiseen.

Hyödynnämme kyselyn vastauksia myös Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) toteuttamassa tutkimuksessa. Siinä kuvaamme muistisairautta sairastavien, heidän omaistensa ja läheistensä sekä muistisairaiden parissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia muistisairautta sairastavan henkilön muutosta ympärivuorokautiseen hoivaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda muistisairautta sairastavien ja heidän lähipiirin ääni kuuluviin tässä tärkeässä asiassa. 

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Sinä voit keskeyttää vastaamisen missä vaiheessa tahansa ennen vastausten lähettämistä. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä eikä Sinua ole mahdollista tunnistaa muiden vastaajien joukosta. Kerätyt vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja säilytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuina. Kysely sisältää taustatietokysymyksiä ja viisi varsinaista kysymystä, joihin Sinä voit vastata oman kokemuksesi ja näkemyksesi perusteella.

Toteutamme kyselyn osana Hoitotyön tutkimussäätiön ja Muistiliiton yhteistä STEA:n rahoittamaa Ota puheeksi -hanketta (2018–2020). Vastaamme mielellämme kaikkiin hanketta tai kyselyä koskeviin tiedusteluihin.
 
Hannele Siltanen, TtM                                                      Heidi Parisod, TtM
Tutkija                                                                               Tutkija
Hoitotyön tutkimussäätiö                                                  Hoitotyön tutkimussäätiö
s-posti: hannele.siltanen@hotus.fi                                    s-posti: heidi.parisod@hotus.fi
puh: 050 - 527 7433                                                          puh: 044 - 529 0037

Kyselyyn osallistuminen *
16% valmiina