Kalustesopimuksen asiakastyytyväisyys- ja palautekysely
Tämä kysely koskee KuntaPro Oy:n kalusteiden hankintasopimuksia. KuntaPro Oy on kilpailuttamassa vuoden 2018 aikana kalustesopimuksia ja on kiinnostunut asiakkaiden kokemuksista vanhan sopimukseen liittyen. Lisätietoa sopimuksista tai uudesta kilpailutuksesta saa osoitteesta hankinta@kuntapro.fi / tiia.luomanen@kuntapro.fi.

1. Olen käyttänyt seuraavien kalusteryhmien kalustesopimuksia (voit valita useampia): *

2. Oletko ollut tyytyväinen puitejärjestelyssä mukana olevien toimittajien määrään (2-4 toimittajaa per kalusteryhmä) (vapaa kommentti)?

3. Olen ollut yleisesti tyytyväinen KuntaPron kalustesopimuksiin: (Vastausvaihtoehdot: 1 täysin eri mieltä, 2 osittain eri mieltä, 3 osittain samaa mieltä, 4 täysin samaa mieltä, 5 en ole käyttänyt kyseistä kalustesopimusta)
1
2
3
4
5
toimisto- ja julkitilakalusteita koskevaan sopimukseen
oppilas- ja koulukalusteita ksokevaan sopimukseen
varhaiskasvatuksen kalusteita koskevaan sopimukseen
hoivakotikalusteita koskevaan sopimukseen
kirjastokalusteita koskevaan sopimukseen
sosiaalitilojen kalusteita koskevaan sopimukseen

4. Tähän voit vapaasti kommentoida tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syitä tarkemmin

5. Sopimuksessa yli 30 000€:n hankinnat on tullut minikilpailuttaa sopimustoimittajien kesken. Oletko organisaatiossasi tehnyt sopimuksen mukaisia minikilpailutuksia?

6. Jos vastasit edelliseen minikilpailutusta koskevaan kyselyyn "kyllä", kerro tähän omin sanoin, miten minikilpailutusmalli on mielestäsi toiminut (onko minikilpailutus käsitteenä ollut selkeä, onko ohjeistus ollut riittävä esimerkiksi KuntaPron asiakkaille tarkoitetussa ekstranetissä, onko minikilpailutuksella saatu haluttu lopputulos, oletko saanut pyydettäessä apua minikilpailutukseen KuntaPron hankintapalveluilta yms.)

7. Mitä kehitettävää sopimuksessa on? Mitä toivoisit tehtävän eri tavoin uudessa kalustekilpailutuksessa? Risuja ja Ruusuja?

8. Jätä tähän yhteystietosi, mikäli haluat, että KuntaPro Oy on sinuun yhteydessä kilpailutukseen liittyen