Millainen tutkimustietovaranto olisi paras?

Haluamme kuulla ajatuksianne ja kehitysideoitanne tutkimustietovarannon tietosisällön ja käyttäjäportaalin suunnittelun tueksi. Voit halutessasi vastata vain osaan kysymyksistä. Olemme erityisen kiinnostuneita tunnistamaan niitä tutkimuksen hallintotyöhön liittyviä ongelmakohtia, joissa tietovirtojen automatisoinnista ja eri lähteissä olevien tietojen uudelleenkäyttämisestä olisi erityisesti hyötyä.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa yhteen esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimushankkeita, tutkimusinfrastruktuureita, tutkijoita ja tutkimusryhmiä koskevia metatietoja. Tietovirtojen automatisointi ja järkeistäminen esimerkiksi rahoittajien, tutkijoiden kotiorganisaatioiden ja tutkijan käyttämien muiden palveluiden välillä keventävät hallinnollista työtaakkaa.

Kysely on anonyymi.


Kaikki kysymykset ovat vapaaehtoisia. Voit halutessasi vastata vain osaan kysymyksistä.

Survey in english here.


Lisätietoja:

tutkimustietovaranto (at) csc.fi

Walter Rydman
walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521


Taustatiedot


1. Tieteenala

2. Missä vaiheessa tutkijanuraasi olet?

Tutkimustietovarannon tärkeimpiä tavoitteita on vähentää tutkijoiden hallinnollista työtä automatisoimalla yhteisiä tietovirtoja. Siksi haluamme tietää miten tutkimustyöhösi kuuluvat raportointi- ja hallinnolliset tehtävät on tällä hetkellä järjestetty.


3. Tutkimuksesta raportointi ja tutkimustyöhön liittyvät hallinnolliset tehtävät vievät liikaa aikaa tutkimukselta

4. Millaiset tehtävät olivat päällimmäisenä mielessäsi vastatessasi edelliseen kysymykseen?

5. Millaisten asioiden tai käytäntöjen pitäisi erityisesti muuttua?

6. Onko sinulla ehdotuksia kuinka nykyisiä raportointi- ja hallinnollisen työn käytäntöjä voisi parantaa? (esim. uusia työkaluja raportointiin, automatisointia)

Tutkimustietovarannolla edistetään myös tutkimuksen löydettävyyttä ja tutkijoiden näkyvyyttä. Kehitystyön kannalta on tärkeää kuulla tutkijoiden mielipiteitä tutkimustyön löydettävyyttä ja tutkijoiden näkyvyyttä tukevien palveluiden käytöstä.


7. Mitkä ovat näkyvyyden kannalta sinulle tärkeitä yleisöjä?
Valitse
Kotimainen tiedeyhteisö
Kansainvälinen tiedeyhteisö
Tiedon soveltajat, esim. alan ammatilaiset
Päätöksentekijät
Tutkimusrahoittajat
Tiedotusvälineet
Opiskelijat
Yritykset
Suuri yleisö
Muut,mitkä:

8. Mitä pitäisi erityisesti ottaa huomioon tutkimustulosten löydettävyyttä tukevissa palveluissa?

9. Mitä pitäisi erityisesti ottaa huomioon tutkijoiden näkyvyyttä tukevissa palveluissa?

Tutkimustietovarannon portaalin käytöstä halutaan sujuvaa ja intuitiivista. Portaalissa jokainen tietoa etsivä voi hakea, yhdistellä ja esittää tutkimustietovarannon sisältöjä helposti ja informativiisesti.

10. Miten kuvailisit tiedonhakutarpeitasi?

11. Minkälainen valtakunnallinen tutkimustiedon hakuportaali palvelisi parhaiten eri yleisöjen tiedonhakutarpeita?

12. Muuta palautetta tai kommenttaja tutkimustietovarannosta? Jos haluat, että vastaamme sinulle suoraan joihinkin tässä kyselyssä esittämiisi kommentteihin tai kehitysideoihin, voit myös jättää sähköpostiosoitteesi.

Kiitos!