SciFest 2018
Hei,
Olen opinnäytetyötäni Joensuun Tiedeseuralle tekevä kulttuurituottajaopiskelija humanistisesta ammattikorkeakoulusta.
Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena on kehittää jatkossa SciFest tapahtumaa entistä paremmin vastaamaan tapahtumaan osallistujien tarpeita. Saatuja vastauksia käsitellään täysin luottamuksellisesti.

Vastauksista kiittäen,
Jarkko Saksa

Yleistiedot

1. Missä roolissa olet mukana SciFestissä?

2. Monettako kertaa olet mukana SciFestissä?

Ennakkotiedot

3. Mistä sait tietoa SciFestistä?
Voit valita myös useamman vaihtoehdon

Järjestelyt

4. opastus ja festivaalialueen tilajärjestelyt?

5. Kysymys työpajan järjestäjälle: oliko pajapisteellä saatavilla oleva infra riittävä?

6. Oheispalveluiden toimivuus?
Kahvila, vaatesäilytys, yms

7. Oheisohjelman kiinnostavuus?
Scifest-lavan esitykset, keskustelut ja luennot.

8. Osallistuminen jatkossa?

9. Kehitysehdotuksia?

10. Oliko SciFestistä sinulle tai edustamallesi organisaatiolle lisäarvoa ja jos oli, niin millaista?
Jotain odottamatonta jota et ennalta arvannut täältä saavasi.