Digi Platform, Event Support Application Form
Tapahtumatukihakemus, Digi Platform

1. Topic or title of the event *
Tapahtuman aihe tai nimi

2. Event type and estimated size *
Millaiseen tapahtumaan haette tukea?

3. Contact person *
Yhteyshenkilö
First name // Etunimi
Last name // Sukunimi
Mobile // Puhelinnumero
E-mail // Sähköposti

4. Rationale: Please describe the planned event. What do you hope to accomplish? (max. 3000 characters) *
Kuvaile suunniteltua tapahtumaa tai tapahtumia. Mikä on tapahtuman tavoite? (enint. 3000 merkkiä)

5. Target audience and advertisement. Briefly describe the target audience and outline your plan for reaching them. *
Kohdeyleisö ja markkinointi. Kuvaile lyhyesti kohdeyleisöä ja keinojanne sen tavoittamiseksi.

6. Planned date of the event *
Suunniteltu ajankohta

7. Breakdown of the costs (in total) *
Kulut (yhteensä) selitteineen

8. Requested Digi Platform funding (up to 1500 euros) *
Haettava rahoitus Digi Platformilta (enintään 1500 euroa)

9. Do you need organizational assistance from Digi Platform? If yes, what kind of help would you need? *
Tarvitsetko järjestelyapua Digi Platformilta? Jos kyllä, mihin järjestelyihin apua tarvitsisit?

10. In case of a positive decision, I agree to have the event links published on the Digi Platform website.
*
I also agree to
  • give an informal postmortem presentation (illustrated by photos) to the platform board
  • provide the list of participants of the event (needed for accounting) and
  • write a short news item to the Digi Platform website after the activity is completed.
I also promise to notify Digi Platform immediately in case I cannot use the funding as planned.

///

Jos hakemukseni hyväksytään, hyväksyn, että tapahtumalinkit julkistetaan Digi Platformin verkkosivuilla.
Lisäksi toimitan Digi Platformille
  • epävirallisen postmortem-esitelmän kuvineen (johtokunnan kokousta varten)
  • tapahtumien osallistujalistauksen (kirjanpitoa varten) ja
  • lyhyen uutisen tms. verkkosivuille tapahtuman jälkeen.
Otan heti Digi Platformiin yhteyttä, jos en voi käyttää tukea suunnitellusti.