TYKS AJOPOLI TUTKIMUS potilaan arvio ajoterveyden arvioinnista
Pyydämme Teitä osallistumaan kyselytutkimukseen. Tutkimuksen vastauksia käytetään väitöskirjatutkimuksessa, jossa selvitetään miten ajoterveysarviointi toteutuu Suomessa, niin lääkärien kuin potilaiden kannalta. Yksittäisiä vastaajia ei voi erottaa tutkimusaineistosta. Tutkimusaineisto käsitellään anonyymisesti ja talletetaan VSSHP:n arkistoon suojattuna.

KYSELYTUTKIMUS TYÖIKÄISEN AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

Sukupuoli

ikä

Autoa tarvitsen

Terveyteni ja toimintakykyni vastaavat

Mitkä seuraavista riskitekijöistä heikentää ajoterveyttä ja voisi vaikuttaa ajokortin voimassaoloon?
20% valmiina