Kysely IL-OPS-suosituksesta ja tarpeista sen päivittämiseen
Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman suositus syntyi yliopistokirjastojen yhteishankkeesta vuosina 2004--2006. IL-OPS-suositukseen liittyvä materiaali on luettavissa osoitteessa http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILopetus/IL-OPS.html.

Seuraaviin kysymyksiin saamiamme vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja antamianne tietoja hyödynnetään IL-suosituksen päivityksen käynnistävässä IL uusiksi: korkeakouluille yhteinen suositus? --seminaarissa Helsingissä 21.-22.11.2011.

Osa kysymyksistä on suunnattu lähinnä yo-kirjastoille ja osa amk-kirjastoille: jättäkää sellaiset kohdat tyhjiksi, joihin ette pysty vastaamaan.

Taustatiedot


1. Vastaaja: *

Nykyisen IL-OPS-suosituksen vaikuttavuus ja käyttökelpoisuus


2. Miten suositusta on hyödynnetty kirjastossanne?

3. Onko kirjastossanne eroja siinä, kuinka suositusta on käytetty eri tieteenaloilla?

4. Miltä osin suositus on edelleen ajantasainen ja miltä osin jäänyt ajastaan jälkeen?

5. Onko yliopistojen suositus vaikuttanut amk-kirjastojen IL-toimintaan?

Toivomukset IL-OPS-suosituksen suhteen


6. Mitä tavoitteita suosituksen uudistamisella voisi olla?

7. Mitä asioita toivoisitte suosituksen päivitetyn version ottavan huomioon?

8. Onko mahdollista tehdä kaikkia korkeakouluja kattava suositus? Jos on, mitä vaikutuksia sillä olisi suosituksen sisältöön?