Kehä-hanke
Tämä kysely toteutetaan osana kehä-hanketta, jonka päätavoitteena on tehostaa energian ja ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä vesihuollossa.

1. Yhteystiedot
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Puhelin
Yritys / Organisaatio

2. Vastaajan toimenkuva organisaatiossa?

3. Vesilaitoksen liittyjämäärä

4. Mikä estää ravinnekierrätystä edistävien toimenpiteiden käyttöönoton laitoksella?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Tieto
Osaaminen
Lainsäädäntö
Kannattavuus
Henkilöstöresurssit

5. Mikä estää energiatehokkuutta edistävien toimenpiteiden käyttöönottoa laitoksella?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Tieto
Osaaminen
Lainsäädäntö
Kannattavuus
Henkilöstöresurssit

6. Minkä kokisit parantavan vesihuollon energiatehokkuutta ja ravinnekierrätystä edistävien toimenpiteiden käyttöönottoa vesilaitoksilla?

7. Onko laitoksellenne suunnitelmissa tehdä investointeja energiatehokkuuden tai ravinnekierrätyksen osalta?

8. Mitä toimenpiteitä tällä hetkellä laitoksella on tehty energiatehokkuuden ja ravinnekierrätyksen osalta?

9. Olisiko tarve koulutukselle tai tiedolle näistä aiheista? Esim. kestävästä vesihuollosta?

10. Millainen suhtautuminen energiatehokkuuteen mielestäsi on?
Myötämielinen
Välinpitämätön
Neutraali
En osaa sanoa
Esimiehelläsi
Itselläsi
Alaisillasi
Kunnalla

11. Minuun saa olla yhteydessä kestävän vesihuollon, energiatehokkuuden ja ravinnekierron koulutusten osalta, yhteystietoni:

12. Sana on vapaa – herättikö kysely kommentteja, kysymyksiä, mielipiteitä?