Maatalouslomituksen tuleva tietojärjestelmä -kysely sidosryhmille
Kysely liittyy Teille lähetettyyn Goforen loppuraporttiluonnokseen maatalouslomituksen tulevasta tietojärjestelmästä.

A. Taustatiedot

1. Vastaajan tiedot
Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti *
Organisaatio *

2. Vastaajan rooli

B. Lomituksen organisointi
Muut kuin maakuntien vastaajat pyydetään jatkamaan kysymyksestä 6.

3. Miten lomitustoiminta on tarkoitus organisoida maakunnassanne?

4. Miten lomitustoiminnan päätöksenteko on suunniteltu organisoitavan maakunnassanne?

5. Miten lomituksen tarjonta on ajateltu organisoitavan maakunnassanne?

C. Lomituksen ICT-järjestelmä

6. Mikä selvitystyön vaihtoehdoista vaikuttaa teidän mielestä parhaalta vaihtoehdolta lomituksen edellyttämän päätöksenteon kannalta?
Aloitusvaiheessa
Tavoitetilassa
Mikä on realistinen aikataulutavoite?

7. Miltä tekninen arkkitehtuuri vaikuttaa näkökulmastanne? (tarkoitettu pääsääntöisesti ICT-asiantuntijoille)

8. Lomituksen tarjonnan tietojärjestelmät tulee järjestää maakunnissa itsenäisesti. Millaisia hr- ja ym. järjestelmiä maakunnan käytössä tulee olemaan (esim. työvuorosuunnittelu, palkanmaksu, laskutus)?

9. Miten niiden soveltuvuus lomitustoiminnan käyttöön on selvitetty?

10. Sisältävätkö kyseiset järjestelmät mobiilikäyttömahdollisuuden ja missä laajuudessa (esim. työaika, matkat, tilatiedot)?

11. Millaisia maakuntien käyttöön tulevia yhteisiä järjestelmiä esim. Vimana tuottaa ja millä aikataululla?

12. Onko teillä tarkennustarpeita lomituksen viranomaistietojärjestelmän rajaukseen esim. liittymiin muihin tietojärjestelmiin tai toiveita liittymistä ulkoisiin järjestelmiin?

D. Toiveet STM:n työryhmälle

13. Onko teillä erityisiä tarpeita tai toiveita STM:n maatalouslomituksen työryhmälle jatkovalmistelua varten?

Kiitoksia vastauksestanne!