Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuus
 
Kyselyllä kerätään asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi erilaisia asiointitapoja kehittämällä. 

Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä (esimerkiksi päiväkoti, terveyskeskus, koulu tai leikkipuisto). 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystyössä keväällä 2018 ja jatkossa sähköisiä asiointipalveluja kehitettäessä. Kyselyn tuloksia esitellään kaupunginvaltuutetuille kevään aikana.

Kysely jakautuu seuraaville alasivuille:
- Sivistystoimen palvelut (varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut)
- Sivistystoimen liikuntapalvelut
- Sosiaali- ja terveystoimen palvelut (terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, suun terveydenhuolto)
- Konserni- ja asukaspalvelujen palvelut (työllisyyspalvelut, asukaspalvelut)
- Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön palvelut 
- Asiointitavat
- Taustatiedot

Kysely on melko laaja, mutta voit jättää vastaamatta niihin kysymyksiin, joista sinulla ei ole mielipidettä. Ainoastaan asuinkunta ja asuinkaupunginosa kysymykset ovat pakollisia. Kysely on avoinna 1.5.2018 asti.

Sivistystoimen palvelut

Oletko sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja kaupungin tarjoamia palveluja? (Valitse vastausvaihtoehto Ei tai Kyllä) 
Miten arvioit palvelujen saavutettavuutta? (Voit esittää arviosi palvelujen saavutettavuudesta, vaikket olisi käyttänyt niitä.)
Avokenttään voit kirjoittaa, miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa.
Oletko käyttänyt?
Ei
Kyllä
Suomenkielinen varhaiskasvatus (mm. päivähoito, esiopetus, kerhot, asukaspuistot)
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus (mm. päivähoito, esiopetus, kerhot, asukaspuistot)
Suomenkielinen perusopetus
Ruotsinkielinen perusopetus
Lukio
Ammatillinen koulutus (Varia)
Nuorisotilat
Nuorten työpajat
Kirjasto
Aikuisopisto
Vantaan musiikkiopisto
Vantaan kuvataidekoulu
Kaupunginmuseo (Tikkurila)
Taidemuseo Artsi (Myyrmäki)
Kulttuuritalo Martinus (Martinlaakso)
Muu palvelu, mikä? (vastaa ensin oletko käyttänyt ei/kyllä)

 
Palvelujen saavutettavuus
Erittäin huono
Melko huono
Ei kumpikaan
Melko hyvä
Erittäin hyvä

 
Miten palvelujen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?
14% valmiina