Arvio Terveyskirjaston artikkelista
Haluamme kehittää Terveyskirjaston sisältöä ja käyttökelpoisuutta lukijoille. Anna arviosi lukemastasi artikkelista! Sinun ei ole tarpeen olla artikkelien sisällön suhteen asiantuntija, olet asiantuntija sisällön käyttäjänä ja juuri sellaisten henkilöiden käsityksiä tarvitsemme.


Pyydämme sinua arvioimaan lukemaasi artikkelia:

1. Artikkelin nimi:

2. Artikkelin tekstin ymmärrettävyys

3. Artikkelin tietojen luotettavuus

4. Artikkelin pituus luettavuuden kannalta

5. Sisälsikö artikkeli vaikeasti ymmärrettäviä termejä tai käsitteitä?

6. Olisitko kaivannut lisää tietoa?

7. Olivatko käytetyt lähteet sinulle hyödyllisiä?

8. Käytitkö artikkeliin liitettyjä linkkejä?

9. Muuttiko lukeminen käsitystäsi artikkelin käsittelemästä aiheesta?

10. Arvioi vielä omin sanoin lukemaasi artikkelia:

Lisätiedot

11. Vastaajan ikä *
vuotta

12. Vastaajan sukupuoli *

**

Kiitos arviostasi!