CLES-PALAUTEKYSELY ERIKOISTUVILLE LÄÄKÄREILLE JA AMANUENSSEILLE

Clinical Learning Environment Scale © Saarikoski M. 2002, Saarikoski et al. 2008

Hyvä amanuenssi / erikoistuva lääkäri

Tämän kyselyn tarkoituksena on arvioida VKS:ssa toteutettavaa ohjausta. Kysely koostuu harjoittelu-/ työpaikkaasi liittyvistä taustatiedoista sekä oppimisympäristöä ja ohjauksen laatua mittaavista kysymyksestä. Kyselyn pohjana käytetään CLES-mittaria (©Clinical Learning Environment Scale, Saarikoski M. 2002, 2008). Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn harjoittelu-/työjaksosi lopussa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Kiitos palautteestasi - jokainen palaute on meille tärkeä!

1. Erikoisala


1.1. Erikoisala, jolla työskentelit *

1.2. Jos et löytänyt kyseistä erikoisalaa valmiista listasta, kirjoita se tähän:

2. Onko sinulla aikaisempaa ammatillista tutkintoa?

3. Missä yliopistossa sinulla on opinto-oikeus lääketieteen perus- tai erikoistumiskoulutukseen? *

4. Minkä lukuvuoden opiskelija tällä hetkellä olet? *

5. Mitä tutkintoa opiskelet? *

6. Harjoittelu-/työjaksosi kesto: *

7. Ohjauksen pääasiallinen toteutustapa:

8. Oliko sinulla ohjaajan/ohjaajien kanssa kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluja?

8.1. Jos kyllä, kenen kanssa?

9. Keskusteltiinko ohjaustapaamisissa osaamistavoitteistasi?

10. Käytiinkö kanssasi väliarviointi?

10.1. Jos kyllä, kenen kanssa?

11. Miten arvioit saavuttaneesi osaamistavoitteesi tällä jaksolla?

12. Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi?

13. Käytiinkö kanssasi loppuarviointi?

13.1. Jos kyllä, kenen kanssa?

14. Miten jaksoa edeltävä opetus yliopistossa tuki oppimistasi tällä jaksolla?

15. Oliko harjoittelupaikassasi/työyksikössäsi käytössä opiskelijaperehdytysohjelma?

16. Olisitko valmis suosittelemaan tätä yksikköä opiskelijatoverillesi?
50% valmiina(Sivu 1 / 2)