Arvoisa kaivonomistaja oletko valmis tekoälyn käyttöön?
kyselyn kesto 5 min – vastaamalla voit voittaa!

Tekoäly voisi auttaa edullisemman ja turvallisemman juomaveden saannissa ja veden
laatumittauksien tekemisessä. Tekoälyn ja/tai vesinäytteen avulla mittaat kaivoveden laadun.
Jakamalla mittaustuloksesi saamme parempaa tietoa kaivovesien laadusta ja voimme
tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä turvallisemman juomaveden saamiseksi missä ja
milloin tahansa. Parannat omaa sekä naapuriesi turvallisuutta.

Nykyisin apunasi on internetissä oleva analyysitulkki, jonka avulla voit teettämäsi kaivoveden
vesianalyysien/vesitutkimuksen tulosten perusteella arvioida kaivovetesi laadun ja verrata sitä
maamme kaivojen keskimääräiseen laatuun http://www.ymparisto.fi/kaivot/analyysitulkki


Suomen talouksista yli 90 % on järjestetyn kunnallisen vedenhankinnan piirissä. Silti liki miljoona
ihmistä käyttää taloudessaan oman kaivon vettä.
Suomessa kaivosta saadaan yleisesti hyvää vettä
lähes ilman käsittelyä. Yleisin syy kaivoveden huonoon laatuun on kaivon huono kunto.


Kysely toteutetaan osana valtioneuvoston kanslian rahoittamaa Kokeileva Suomi -hanketta ja
sen tilaajana on Motiva Oy. Kysely jaetaan 1000 kaivonomistajalle.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jokaisen kyselylomakkeen saaneen mielipiteet ovat
tarpeellisia ja tärkeitä, jotta tutkimuksen tulokset vastaisivat mahdollisimman kattavasti
kaivonomistajien mielipiteitä.


Toivomme Teidän vastaavan kyselyyn 15.10.2018 mennessä.
Arvomme kaikkien vastanneiden kesken mittaliuskoja 50 kpl.

Kyselen tulokset ovat saatavilla 31.10.2018 sivustolla https://www.kokeilunpaikka.fi/
”Turvallinen juomavesi” –kokeilu.
Ystävällisi terveisin, Jari Silander ja Janne Juvonen SYKE.Lisätietoja kyselystä ja meneillään olevasta tutkimuksesta antaa Jari Silander
Suomen ympäristökeskuksesta (jari.silander@ymparisto.fi, 040 747 3881).

Kiitos vastauksestanne jo etukäteen!

1. Onko käytössäsi (voi valita monta)?

2. Onko sinulla Android puhelin (K/E)?
Voitk kokeillapH liuska mittausta älypuhelimella (voit valita useita vaihtoehtoja)? Sovellus löytyy sivustolta http://www.syke.fi/hankkeet/ihanpihalla

Sivun oikean laidan alareunasta nimelllä "Sovellus_pH_Fe_mittaus_testi" sekä muista "Sovellusxxx" -tiedostoista.
 

3. Mihin tarkoituksiin käytätte kaivovettä?

4. Käytättekö ”oman kaivon vettä” (ei kunnallista vesitekniikka)?

5. Kuinka usein käytätte kaivovettä?

6. Tutkitteko kaivon vedenlaatua ottamalle vesinäytteitä?

7. Mitä seuraavista olet tutkituttanut vesinäytteestäsi? Valitse kaikki ne, joita olette edes joskus mitanneet.
Analyysivalikoimasi saattaa vaihdella vuosittain, mutta valitse ne joita yleisimmin analysoit.

8. Kaivomme veden laadun tutkimuskerta maksaa meille noin?

9. Merkitse mielestäsi oikeat vaihtoehdot – mitä maksaa (vesinäytteen analysointi ja tulosten toimitus kotiini)?

10. Voisin jakaa tiedon oman kaivomme vedenlaadusta muille avoimesti edelleen käytettäväksi (K/E)? - kaivon omistajan tietoja ei jaeta.

11. Paljonko olisit valmis maksmaan älypuhelin sovelluksesta, jolla voi mitata pH ja Fe (rauta) pitoisuutta kertakäyttöisillä mittausliuskoilla?
pH: Hapan vesi voi aiheuttaa korroosiota ja liian emäksinen vesi kalkkisaostumia.
Fe -rauta: Suuri rautapitoisuus aiheutaa mm. pyykin ja astioiden värjääntymistä sekä pahaa makua ruoissa ja juomissa.


12. Paljonko olisit valmis maksamaan seuraavanlaisesta palvelusta?
Palveluuun kuuluu sovellus:
1. jolla voi mitata esim pH ja Fe -pitoisuutta
2. jossa on kaivoveden analyysitulkki, joka vertaa mittaamaasi
tai antamaasi mittaustulosta vastaaviin kaivoihin. Se kertoo myös
haitan syyn sekä ehdottaa tarvittaessa veden käsittelyn toimenpidettä 

13. Onko Kaivoveden analyysitulkki sinulle entuudestaan tuttu (K/E)?
Kaivovesitulkki löytyy sivustolta http://wwwi.ymparisto.fi/flash/kati/kati.html ja toimii Internet-selaimella (IE –selain).

14. Tulisiko Kaivoveden analyysitulkkia mielestäsi kehittää?

15. Minkä ikäinen olet?

16. Arvontaa osallistumiseksi jätähän osoitetietosi
Etunimi
Sukunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka