Träskända daghem, anmälning Träskända daghem, ilmoittautuminen

1. Anmälan till Träskända daghem Ilmoittautuminen, Träskända daghem
Barnets namn Lapsen nimi
Födelsedatum Syntymäaika
Modersmål Äidinkieli
Hemspråk Kotikieli
Hemadress Kotiosoite
Möjliga allergier Mahdolliset allergiat
Daghemsplats behövs från Päiväkotipaikka tarvitaan alkaen
Vårdnadshavarens namn Huoltajan nimi
Vårdnadshavarens adress (om annan än barnets) Huoltajan osoite (jos muu kuin lapsen)
E-post Sähköposti
Telefonnummer Puhelinnumero
Vårdnadshavarens namn Huoltajan nimi
Vårdnadshavarens adress (om annan än barnets) Huoltajan osoite (jos muu kuin lapsen)
E-post Sähköposti
Telefonnummer Puhelinnumero
Övrig information om barnet Muuta kerrottavaa lapsesta